Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1768

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) d.d. 2 februari 2018

aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Postassignaties - Uitbetaling - Postbodes

postdienst
sociale uitkering
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

2/2/2018 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/3/2018 )
9/3/2018 Antwoord

Vraag nr. 6-1768 d.d. 2 februari 2018 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin zijn Vlaamse gemeenschapsbevoegdheden. Deze vraag betreft dus een transversale bevoegdheid.

De Post staat in vele gevallen in voor de uitbetaling van sociale uitkeringen. Dit heeft als gevolg dat postbodes dikwijls het slachtoffer zijn van overvallen. Er werden de laatste jaren reeds verschillende maatregelen genomen om de uitbetaling via postassignatie te ontmoedigen en aan te dringen op een uitbetaling via een zichtrekening, teneinde op die manier de veiligheid van de postbodes te verhogen.

Zo kon men het aantal postassignaties in opdracht van de FOD Sociale Zaken (aan mindervaliden) terugdringen. Niettegenstaande deze daling blijft het aantal aangeboden assignaties toch merkelijk hoog.

Kan de minister mij meedelen in hoeverre deze dalende trend zich ook in de voorbije drie jaar voortzette? Kan de minister mij deze gegevens meedelen per gewest? Zijn hier nog verdere inspanningen geboden?

Antwoord ontvangen op 9 maart 2018 :

De daling heeft zich inderdaad ook in de afgelopen drie jaar verdergezet. In 2015 werden maandelijks gemiddeld ongeveer 57 000 assignaties uitbetaald. In 2017 was dit aantal gedaald tot maandelijks gemiddeld 50 000.

Verdeling over de Gewesten :


%

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

6,7

Vlaanderen

55,5

Wallonië

37,8

De beslissing om actie te ondernemen om dit aantal verder te verminderen valt onder de bevoegdheid van de federale overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid, de FOD Financiën en de Federale Pensioendienst.