Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1750

van Christie Morreale (PS) d.d. 18 januari 2018

aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Ruimtevaartsector - Europese Ruimtemissies - Belgische investeringen - Bedragen - Selectiecriteria - Begunstigde bedrijven - Niet prioritiare sectoren - Europese Ruimtevaartorganisatie - Begroting - Belgische deelname

Europees Ruimteagentschap
ruimtevaart
ruimtevaartindustrie
ruimtevaartbeleid
ruimteonderzoek
overheidsinvestering

Chronologie

18/1/2018 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/2/2018 )
3/12/2018 Rappel
9/12/2018 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2251

Vraag nr. 6-1750 d.d. 18 januari 2018 : (Vraag gesteld in het Frans)

In haar activiteitenverslag voor 2016 onderstreept Belgospace, de Belgische vereniging van de ruimtevaartindustrie, die vrijwel alle Belgische ruimtevaartbedrijven en leden van Agoria verenigt, dat de standpunten die BelgiŽ heeft ingenomen tijdens deze regeerperiode de strategie bevestigen om te investeren in kleine missies om de aarde via satelliet te obeserveren (met de missies Altius en Vegetation) en in technologische programma's (GSTP, PRODEX, ARTES, FLPP) om het competentieniveau van onze bedrijven op peil te houden en te ontwikkelen. Nog steeds volgens dit jaarverslag zette deze beslissing BelgiŽ ertoe aan om aanzienlijke bedragen te investeren in missies die pas over enkele jaren gerealiseerd zullen worden. Belgospace vreest dus dat deze beslissing genomen werd ten nadele van andere sectoren die ten gevolge daarvan dreigen ondergefinancierd te worden, wat een negatieve weerslag kan hebben op de deelname aan andere missies.

Deze vragen vallen onder de bevoegdheid van de Senaat in de mate dat ze betrekking hebben op een federale materie die van invloed is op de bevoegheden van de deelstaten op het gebied van economie, werk, enz.

Bevestigt u deze analyse? Welke bedragen werden in de voornoemde programma's geÔnvesteerd? Wat waren de selectiecriteria voor die missie? Welke bedrijven hebben voordeel gehad bij die programma's? Wat met sectoren die in ons land zeer performant zijn, zoals die van de draagraketten, en die de facto naar achteren zijn geschoven op de prioriteitenlijst tijdens de ministeriŽle conferentie van Luzern?

Bevestigt u het behoud van de federale Belgische begroting die bestemd is voor de ruimtevaartsector en voor de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA voor 2018?