Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1748

van Christie Morreale (PS) d.d. 18 januari 2018

aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Interfederaal Ruimtevaartagentschap - Oprichting - Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid - Afschaffing - Stand van zaken

Europees Ruimteagentschap
ruimtevaart
ruimtevaartindustrie
ruimteonderzoek

Chronologie

18/1/2018 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/2/2018 )
3/12/2018 Rappel
9/12/2018 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2250

Vraag nr. 6-1748 d.d. 18 januari 2018 : (Vraag gesteld in het Frans)

Begin 2015 gaf uw voorgangster bevoegd voor wetenschapsbeleid aan dat ze voorstander was van de oprichting van een Interfederaal Ruimtevaartagentschap en dat ze de Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid tegen het eind van 2016 wou afschaffen.

De federale regering investeert jaarlijks 200 miljoen euro in de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA), zodat we kunnen deelnemen aan de Europese programma's. Volgens ramingen levert elke euro die aan ESA overgemaakt wordt, 4 of 5 euro op voor de Belgische economie.

Deze vragen vallen onder de bevoegdheid van de Senaat in de mate dat ze betrekking hebben op een federale materie die van invloed is op de bevoegheden van de deelstaten op het gebied van economie, werk, enz.

Kunt u de stand van de besprekingen over dit dossier toelichten?