Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1479

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 12 juni 2017

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Federale politie - Cel « Kunst en Antiek » - Personeelscapaciteit - Werkingsbudget

politie
kunstvoorwerp
zwarte handel
gegevensbank
bescherming van het erfgoed

Chronologie

12/6/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/7/2017 )
7/11/2017 Rappel
9/12/2018 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2262

Vraag nr. 6-1479 d.d. 12 juni 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag :

De cel « Kunst en Antiek » is een onderdeel van de federale politie en valt dus onder de bevoegdheid van de minister van Binnenlandse zaken. De bescherming van het cultureel erfgoed valt onder de bevoegdheid van de Gemeenschappen.

Op 14 april 2016 werd in de media melding gemaakt van de opdoeking van de cel « Kunst en Antiek » van de federale gerechtelijke politie. Dit zou gebeuren in het kader van een optimalisatieoperatie.

Tijdens de plenaire zitting van het Vlaams Parlement van 17 mei 2017 werd, in het antwoord op de actuele vraag van collega Landuyt over kunstdiefstallen en het creëren van een databank voor gestolen kunst, door de minister van Cultuur Sven Gatz melding gemaakt van het feit dat er op dit moment nog altijd één persoon deel uitmaakt van de cel « Kunst en Antiek » binnen de federale politie.

Kan de minister antwoorden op de volgende vragen :

1) Hoeveel bedraagt het werkingsbudget van de cel « Kunst en Antiek » van de federale politie in 2017 ?

2) Waarin bestaat het actieplan van deze cel « Kunst en Antiek » ?

3) Hoe groot is de personeelscapaciteit ? Hoeveel politiemensen zijn aan deze cel toegewezen ?

4) Hoe ver staat men met de databank « Artist » ?