Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1477

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 12 juni 2017

aan de minister van Justitie

Cultuurgoederen - Ongeoorloofde invoer, uitvoer en overdracht - Maatregelen - Verdrag van de Unesco (1970) - Omzetting wetgeving - Ambtelijk interfederaal overlegplatform "Invoer, Uitvoer en Restitutie van Cultuurgoederen" - Stand van zaken

cultuurgoed
zwarte handel
Unesco

Chronologie

12/6/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/7/2017 )
14/9/2017 Antwoord

Vraag nr. 6-1477 d.d. 12 juni 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag :

Het Unescoverdrag uit 1970 met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen om de ongeoorloofde invoer, uitvoer en overdracht van eigendom van cultuurgoederen te voorkomen is een gemengd verdrag dat door BelgiŽ en de deelstaten werd geratificeerd in 2009.

TEKST VAN DE VRAAG :

In het antwoord op een schriftelijke vraag van 7 april 2017 aan Minister Gatz (nr. 217) in het Vlaams Parlement over het Ambtelijk interfederaal overlegplatform "Invoer, Uitvoer en Restitutie van Cultuurgoederen" deelde hij mee dat de belangrijkste realisatie van het Overlegplatform een voorstel van omzettingswetgeving is van het Unesco '70-verdrag met betrekking tot de maatregelen die moeten genomen worden om de ongeoorloofde invoer, uitvoer en overdracht van eigendom van cultuurgoederen te voorkomen.

Dit consensusvoorstel werd in 2012 voorgelegd aan de bevoegde ministers, maar werd in die legislatuur niet behandeld door de toenmalige federale regering. Het voorstel zou vorig jaar opnieuw op de agenda geplaatst zijn en volgens het antwoord van minister Gatz op dit moment besproken worden binnen het ministerie van Justitie.

Graag kreeg ik van de minister een antwoord op de volgende vragen:

1. Wat zijn de krachtlijnen van dit consensusvoorstel?

2. Wat zijn de knelpunten en de punten die verder moeten worden uitgewerkt in onze federale wetgeving?

3. Wat is de timing terzake?

4. Wat is de stand van zaken van het overleg en wanneer wordt er een resultaat verwacht?

Antwoord ontvangen op 14 september 2017 :

Ofschoon een aantal elementen uit het wetsontwerp tot omzetting van het UNESCO ’70-Verdrag inderdaad werd afgetoetst met mijn diensten, ligt het initiatief voor deze omzetting bij de staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, mevrouw Demir. Er wordt dan ook naar haar doorverwezen.