Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1471

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 2 juni 2017

aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Beschutte werkplaatsen en sociale werkplaatsen - Economische werkloosheid

sociale economie
geestelijk gehandicapte
verlet
conjuncturele werkloosheid
officiŽle statistiek

Chronologie

2/6/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/7/2017 )
23/1/2019 Rappel
28/1/2019 Antwoord

Vraag nr. 6-1471 d.d. 2 juni 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Tijdelijke werkloosheid is een federale bevoegdheid, tewerkstelling is een federale en gewestelijke bevoegdheid en de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen zijn een gewestelijke bevoegdheid.

De beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen bieden de personen met een (mentale dan wel fysieke) handicap tewerkstelling. Gezien het beperkte budget, is er een bepaald contingent dat verdeeld werd onder de verschillende werkplaatsen. Helaas is het budget en dito groeipaden beperkt.

In Vlaanderen zal men nu een herverdeling uitwerken, waarbij de werkplaatsen die hun contingent onvoldoende opvullen (lees†: minder dan 90†%) zullen moeten overdragen aan de werkplaatsen die wel een goede invulling hebben van hun contingent. Deze laatsten hebben vaak meer opdrachten en dus groeimarge.

Bij de berekening kan de economische werkloosheid echter mogelijks haar impact hebben.

Het transversaal karakter voor deze vraag is bijgevolg aangetoond.

Kan de geachte minister de volgende cijfers geven :

1) Hoeveel bedraagt de economische werkloosheid binnen beschutte werkplaatsen, dit per provincie en Gewest ? Graag krijg ik ook cijfers van de voorbije vijf jaar (2012-2013-2014-2015-2017).

2) Hoeveel bedraagt de economische werkloosheid binnen sociale werkplaatsen, dit per provincie en Gewest ? Graag krijg ik ook cijfers van de voorbije vijf jaar (2012-2013-2014-2015-2017).

Antwoord ontvangen op 28 januari 2019 :

Om cijfers betreffende tijdelijke werkloosheid in beschutte werkplaatsen en sociale werkplaatsen te geven, dient de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) te beschikken over de KBO-nummers van alle beschutte en sociale werkplaatsen in België. Immers, in de werkgeversdatabank is geen code beschikbaar die aangeeft of de onderneming al dan niet een beschutte of sociale werkplaats betreft.

Vermits beschutte en sociale werkplaatsen behoren tot de bevoegdheid van de gewesten, heeft de RVA de gewesten gevraagd de KBO-nummers te verstrekken. Enkel van Vlaanderen heeft de RVA een antwoord ontvangen die binnen de behandelingstermijn van deze vraag valt.

De gegevens in onderstaande tabellen hebben dan ook enkel betrekking op de beschutte (tabel 1) en de sociale werkplaatsen (tabel 2) in Vlaanderen.

Tabel 1 : Aantal personen die gedurende het jaar minstens 1 dag tijdelijk werkloos waren omwille van economische redenen in een beschutte werkplaats in Vlaanderen

Provincie

2012

2013

2014

2015

2016

Provincie Antwerpen

1 458

1 935

2 052

2 177

1 905

Provincie Vlaams-Brabant

1 059

1 348

676

1 294

1 522

Provincie West-Vlaanderen

3 362

3 303

3 521

3 440

3 003

Provincie Oost-Vlaanderen

2 132

2 008

1 869

1 609

1 395

Provincie Limburg

664

800

754

736

838

TOTAAL

8 675

9 394

8 872

9 256

8 663

Tabel 2 : Aantal personen die gedurende het jaar minstens 1 dag tijdelijk werkloos waren omwille van economische redenen in een sociale werkplaats in Vlaanderen

Provincie

2012

2013

2014

2015

2016

Provincie Antwerpen

30

78

96

78

17

Provincie Vlaams-Brabant

21

16

29

30

21

Provincie West-Vlaanderen

118

160

196

205

134

Provincie Oost-Vlaanderen

13

60

63

55

48

Provincie Limburg

157

192

147

154

136

TOTAAL

339

506

531

522

356