Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1412

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) d.d. 24 april 2017

aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Overheidsbedrijven - Sportsponsoring

overheidsbedrijf
beschermheerschap
sport
beroepssport
sportorganisatie
sportmanifestatie
officiŽle statistiek

Chronologie

24/4/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/5/2017 )
28/4/2017 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1415
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1426

Vraag nr. 6-1412 d.d. 24 april 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sport, Cultuur en vrije tijd zijn gemeenschapsbevoegdheden ; overheidsbedrijven zijn federale bevoegdheden. Deze vraag betreft dus een transversale aangelegenheid.

Het sponsoren van verschillende sportclubs door de overheidsbedrijven is een belangrijk deel van de marketingpolitiek geworden voor deze overheidsbedrijven.

Kan u voor elk overheidsbedrijf dat onder uw bevoegdheid valt volgende gegevens meedelen, opgesplitst per overheidsbedrijf :

1) Wat is het totale bedrag aan sportsponsoring dat het overheidsbedrijf besteedde gedurende de jaren 2014, 2015 en 2016 ?

2) a) Welke clubs werden in die jaren gesponsord ?

b) Hoe groot was het bedrag en wat was de aard van de sponsoring ?

3) a) welke sponsorcontracten werden stopgezet ?

b) Wat is hiervoor de reden ?

Antwoord ontvangen op 28 april 2017 :

1. Fedict – de Federale overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie – heeft nooit sportevenementen gesponsord.

2. Niet van toepassing.

3. Niet van toepassing.