Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1388

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 19 april 2017

aan de minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken

Parlementen - Bewaking en beveiliging - Militaire Politie

parlement
regionaal parlement
openbare veiligheid
beveiliging en bewaking
paramilitaire troepen

Chronologie

19/4/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 )
15/5/2017 Antwoord

Vraag nr. 6-1388 d.d. 19 april 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag : de bewaking van diverse Parlementen - dus ook bijvoorbeeld van het Vlaams Parlement - gebeurt dankzij de Militaire Politie. De beslissingen die de geachte minister neemt wat betreft de bewakingsopdrachten van de Militaire Politie, hebben dan ook rechtstreeks gevolgen voor de verschillende overheidsniveaus.

In alle onze omringende landen werden er de afgelopen maanden - na de diverse terreuraanslagen - bijkomende inspanningen geleverd om de veiligheid van de Parlementsgebouwen te verhogen. In BelgiŽ heeft de Militaire Politie terzake een cruciale rol. Wij zijn er ons ook van bewust dat de verhoogde staat van terreurdreiging belangrijke gevolgen heeft voor de werkdruk van de leden van de Groep van de Militaire Politie.

Ik had aan de geachte minister graag de volgende vragen gesteld :

1) Hoeveel MP's werken voor de beveiliging van de Kamer van volksvertegenwoordigers en hoeveel voor de beveiliging van de Senaat ?

2) Hoeveel MP's werden er gedetacheerd aan het Vlaams Parlement ?

3) Hoeveel MP's werden er gedetacheerd aan de andere Parlementen ?

4) Werden deze aantallen verhoogd na de terreuraanslagen en het tot stand komen van de situatie van verhoogde terreurdreiging ? Zo ja, met hoeveel eenheden en voor welke Parlementen ?

5) Zal hij nog bijkomende leden van de MP - en zo ja, hoeveel - voor de diverse Parlementen ter beschikking stellen, rekening houdende met de grote werkdruk en overbevraging door de terreurdreiging ?

Antwoord ontvangen op 15 mei 2017 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door haar gestelde vragen.

1. Het Paleis der Natie alsook de andere gebouwen gebruikt door de diensten van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat (Huis van de Parlementsleden en Forum) worden als één geheel beschouwd. Er wordt geen opdeling gemaakt in het aantal MP’s die werken voor de beveiliging van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van de Senaat.

Er zijn 46 MP’s gedetacheerd aan het Paleis der Natie.

2. Er zijn 13 MP’s gedetacheerd aan het Vlaams parlement.

3. Er zijn 29 MP’s gedetacheerd aan de andere parlementen.

4. Deze aantallen werden niet verhoogd na de terreuraanslagen en het tot stand komen van de situatie van verhoogde terreurdreiging.

5. Deze aantallen zullen niet verhoogd worden.