Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1343

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 14 april 2017

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen

UNESCO-verdrag van 1970 inzake de restitutie van cultuurgoederen - Omzettingswet

cultuurgoed
cultureel erfgoed
Unesco
internationale conventie
nationaal recht

Chronologie

14/4/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 )
23/1/2019 Rappel
23/5/2019 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 6-1343 d.d. 14 april 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag†: het Unescoverdrag uit 1970 met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen tegen de ongeoorloofde invoer, uitvoer en overdracht van eigendom van cultuurgoederen te voorkomen is een gemengd verdrag en werd door BelgiŽ en de deelstaten geratificeerd in 2009.

In 2009 ratificeerde BelgiŽ het Unesco-Verdrag met betrekking tot de restitutie van cultuurgoederen. Dit verdrag noodzaakte een omzetting in nationale wetgeving. Uit informatie van de website van het Vlaamse overheidsdepartement Cultuur, Jeugd en Media vernemen we dat het Intra-Belgisch Overlegplatform ę†Invoer, Uitvoer en Restitutie van Cultuurgoederen†Ľ belast werd met de redactie van een omzettingswet. Het Overlegplatform stelde een ontwerp van omzettingswet voor dat in de loop van 2015 aan de federale overheid zou zijn voorgelegd.

Kan de minister†:

1) aangeven welke wetten en regelgeving werden aangenomen om onze wetgeving in overeenstemming te brengen met het UNESCO-Verdrag van 1970†;

2) duiding geven bij de inhoud van de uitgevaardigde wettelijke bepalingen†;

3) een overzicht geven van eventueel nog uit te vaardigen wettelijke bepalingen†?