Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1148

van Christie Morreale (PS) d.d. 29 november 2016

aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Tewerkstelling van vrouwen - Onevenwicht - Redenen - Terugdringing - Nieuwe communicatiecampagne

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
gelijke behandeling van man en vrouw

Chronologie

29/11/2016 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016 )
10/4/2018 Antwoord

Vraag nr. 6-1148 d.d. 29 november 2016 : (Vraag gesteld in het Frans)

Volgens de recente cijfers van HR Rail, de juridische werkgever van het personeel van de spoorwegen, zijn er slechts 157 vrouwelijke tegenover 4020 mannelijke treinbestuurders en 933 vrouwelijke tegenover 1946 mannelijke treinbegeleiders. Hoewel in tien jaar tijd het aantal vrouwen bij de spoorwegen is verdubbeld, telt de ondernemening vandaag slechts 14,19% vrouwen.

Al die vragen behoren tot de bevoegdheid van de Senaat aangezien ze een federale materie betreffen die invloed heeft op bevoegdheden van de deelstaten inzake gelijke kansen, vrouwenrechten, werk,...

1) Hoe kunt u die ongelijkheid verklaren? Waarom zijn er minder vrouwen bij dat overheidsbedrijf?

2) Hoewel de Franse Gemeeschap al sinds enkele jaren campagnes voert “girls day – boys day” met als doel de beroepsstereotypen af te bouwen, blijkt uit dit nieuwe onderzoek dat de stereotypen nog steeds bestaan. Enkele maanden geleden startte de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) een campagne over dat onderwerp. Zal er een nieuwe communicatiecampagne worden gevoerd? Hoe denkt u de tewerkstelling van vrouwen bij de NMBS aan te moedigen?

Antwoord ontvangen op 10 april 2018 :

Alle wervingsexamens van HR Rail zijn toegankelijk voor vrouwen en voor mannen, zonder onderscheid, en de selectie van de kandidaten gebeurt uitsluitend op grond van de vaardigheden.

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) is een commerciële en technische onderneming. In de commerciële functies is er een correcte vertegenwoordiging van de vrouwen, maar in de technische functies (zoals lasser, bankwerker-mecanicien, technicus, bestuurder, enz.) wordt het onderwijscurriculum door bijzonder weinig vrouwelijke gegadigden gevolgd, wat onvermijdelijk een impact heeft op de latere aanwervingen door de NMBS.

In 2017 heeft HR Rail de volgende vrouwencampagnes gevoerd :

– geschreven reclame in het kader van de Internationale Dag van de vrouw ;

on line artikels op de websites libelle.be en femmesdaujourdhui.be in juni en augustus, en een e-mailing naar hun klantenbestanden ;

– voorts maakt HR Rail het ganse jaar door zoveel mogelijk gebruik van vrouwelijke visuals in haar verschillende campagnes.