Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1097

van Christie Morreale (PS) d.d. 31 oktober 2016

aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn

Verenigingen actief op het vlak van gendergelijkheid - Subsidies - Schrapping

gelijke behandeling van man en vrouw
niet-gouvernementele organisatie
financiering
economische steun

Chronologie

31/10/2016 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/12/2016 )
30/11/2016 Antwoord

Vraag nr. 6-1097 d.d. 31 oktober 2016 : (Vraag gesteld in het Frans)

De strijd tegen genderongelijkheid is in BelgiŽ al jarenlang een van de speerpunten van de strijd tegen ongelijkheden in onze maatschappij. Ik denk bijvoorbeeld aan de verschillende maatregelen van de vorige regeringen: de wetgeving op de gender mainstreaming, de strijd tegen geweld op vrouwen en de bijbehorende nationale actieplannen, het verkleinen van de loonkloof, de gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kieslijsten, de invoering van genderquota in de samenstelling van de raden van bestuur van grote ondernemingen, enzovoort.

Dankzij die maatregelen is een reŽle vooruitgang geboekt, maar desondanks blijft discriminatie op basis van gender bestaan.

Ik heb echter vernomen dat, ten gevolge van de scherpe budgettaire bocht van de regering in het kader van de besparingsmaatregelen die de openbare instellingen treffen, het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen vanaf 1 januari 2017 geen subsidies meer zal kunnen toekennen aan verenigingen die actief zijn op het vlak van gendergelijkheid of aan projecten die als doel hebben gendergelijkheid te verwezenlijken.

Als transversale materie heeft de gelijkheid tussen mannen en vrouwen zowel betrekking op het federale niveau als op dat van de deelstaten. De vraag rijst bijgevolg wat de weerslag zal zijn voor de deelstaten. De leemtes op federaal niveau mogen immers geen weerslag hebben op de deelstaten. Kunt u me meedelen hoeveel het verlies van die subsidies vertegenwoordigt?

Ik heb trouwens vernomen dat de verenigingen die het ergst worden getroffen, de verenigingen zijn die de rechten van transgenders verdedigen. Kunt u die informatie bevestigen? Het verbaast me ten zeerste, aangezien de verbetering van de situatie van de lgbt's een van de prioriteiten van uw algemeen beleid inzake gelijke kansen vormde.

Antwoord ontvangen op 30 november 2016 :

De totstandkoming van het federale overheidsbeleid is niet enkel de opdracht van de verkozen en aangestelde politici, maar wordt binnen onze hedendaagse samenleving ook beïnvloed door middenveldorganisaties. Als staatssecretaris voor Gelijke Kansen ben ik me bewust van de meerwaarde die de middenveldsorganisaties hebben bij de uitbouw, opvolging en evaluatie van mijn beleid. Ik onderhoud met al deze organisaties goede contacten.

Zowel op het gebied van structurele ondersteuning als punctuele kleine subsidies heeft het Instituut het beleid rond transseksualiteit ondersteund.

Toch wil ik opmerken dat er de afgelopen jaren slechts een beperkt aantal aanvragen werden ingediend door transgenderorganisaties.

Hieronder vindt u het overzicht :

– 2013 : 20 % van de dossiers zijn transgenderdossiers ;

– 2014 : 12 % ;

– 2015 : 10 % ;

– 2016 : 4 %.

De vraag naar kleine subsidies is dus al jaren dalende.

Zelf heb ik in 2016 een subsidie van 12 000 euro voorzien voor zowel de Nederlandstalige als de Franstalige transgender koepelorganisatie.