Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1028

van Christie Morreale (PS) d.d. 29 september 2016

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Landbouwers - Beroepsziekten - Parkinson - Erkenning - Gezondheidsonderzoeken - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg - Massaal gebruik van pesticiden

beroepsziekte
landbouwer
ziekte van het zenuwstelsel
verdelgingsmiddel
Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

Chronologie

29/9/2016 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 )
3/12/2018 Rappel
17/1/2019 Rappel
23/5/2019 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 6-1028 d.d. 29 september 2016 : (Vraag gesteld in het Frans)

Meer dan vier jaar geleden heeft Frankrijk de ziekte van Parkinson erkend als beroepsziekte bij landbouwers. Het Franse decreet nr 2012-665 van 4 mei 2012 tot herziening en aanvulling van de tabellen met beroepsziekten in de landbouw, gevoegd bij boek VII van het Franse Veld– en zeevisserijwetboek bepaalt dat landbouwers of werknemers in de landbouw lijden aan een beroepsziekte wanneer ze gewoonlijk aan pesticiden worden blootgesteld tijdens het gebruik van die producten, door contact of door inademing, door contact met de gewassen, de landbouwgrond, de behandelde dieren of tijdens het onderhoud van de machines die voor de aanwending van die pesticiden worden gebruikt, en ze de ziekte van Parkinson hebben.

Die vragen vallen onder de bevoegdheid van de Senaat voor zover ze betrekking hebben op een federale aangelegenheid die invloed heeft op de bevoegdheden van de deelgebieden inzake volksgezondheid, welzijn, werk, economie, bescherming en beheer van het leefmilieu,...

1) Wat is de stand van zaken bij ons? Welke zijn de erkende beroepsziekten bij landbouwers?

2) Zouden we, gelet op de stand van de wetenschap en op wat onze buurlanden doen, niet minstens systematisch gezondheidsonderzoeken moeten doen bij onze landbouwers? Werd het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, op uw verzoek, gevraagd om een advies op te stellen?

3) De meeste wetenschappers zijn het erover eens om het massaal gebruik van pesticiden als factor aan te wijzen voor de ontwikkeling van degeneratieve ziekten. Wat is hierover uw standpunt als minister van Volksgezondheid?