Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1025

van Christie Morreale (PS) d.d. 29 september 2016

aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Duurzame mobiliteit - Inlevering van de nummerplaten - Omruiling voor een abonnement voor het openbaar vervoer - Eventueel initiatief van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)

openbaar vervoer
registratie van een voertuig
plaatsbewijs
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
duurzame mobiliteit
gratis diensten

Chronologie

29/9/2016 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 )
6/3/2017 Antwoord

Vraag nr. 6-1025 d.d. 29 september 2016 : (Vraag gesteld in het Frans)

Er moet nagedacht worden over manieren om zich te verplaatsen die zo verantwoord en ecologisch als mogelijk zijn en daarom wil ik u wijzen op een initiatief van de TEC dat al enkele jaren loopt.

Om duurzame mobiliteit aan te moedigen, biedt de TEC gebruikers die vrijwillig de nummerplaten van hun voertuig bij de Dienst Inschrijving voertuigen (DIV) inleveren, voor een periode van drie jaar gratis busabonnementen aan.

Wie vrijwillig zijn nummerplaat inlevert, krijgt gedurende drie jaar een gratis abonnement, voor zichzelf of voor een familielid. Sinds 2006 en tot december 2014 werden zo 24.000 gratis abonnementen verstrekt.

Deze vragen vallen binnen de bevoegdheid van de Senaat in de mate dat ze te maken hebben met een federale materie die van invloed is op de bevoegdheden van de deelgebieden inzake mobiliteit, milieu, welzijn,...

1) Bestaat er een gelijkaardige maatregel bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)?

2) Werden er sedertdien contacten gelegd tussen de Société régionale wallonne du transport (SRWT) en de NMBS voor de uitwisseling van goede parktijken?

3) Ook al stel ik vast dat de prijzen van de abonnementen bij de NMBS veel meer van elkaar kunnen verschillen, is mijn vraag of een gelijkaardige oplossing overwogen kan worden?

Antwoord ontvangen op 6 maart 2017 :

1. Er bestaan geen gelijkaardige maatregelen bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS).

2. Hoewel de NMBS verscheidene thema’s aankaart met de Société Régionale Wallonne du Transport (SWRT) heeft ze hierover geen contact gehad met de SWRT.

3. De NMBS laat mij weten dat een dergelijk project momenteel niet ter studie ligt. Bovendien komt het mij voor dat deze aanpak zinvoller is bij de TEC, die in het kader van de ketenmobiliteit instaat voor de ‘last mile’ tegenover de trein.