Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9973

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 2 oktober 2013

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Fietsen - Fietstickets - Plooifietsen Ė Toeslag - Aangepaste treinstellen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
tweewielig voertuig
plaatsbewijs

Chronologie

2/10/2013 Verzending vraag
7/11/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-9973 d.d. 2 oktober 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De kranten berichten massaal over de autoverslaving van de Belgen. Diegenen die toch de trein nemen om zich te verplaatsen wordt het echter niet makkelijk gemaakt. Vele pendelaars moeten tussen huis - trein - werk nog een grote afstand overbruggen.

Voor velen is het gebruik van een fiets om deze afstanden af te leggen de oplossing. Er hangt echter een kostenplaatje aan vast. Het meenemen van een gewone fiets op de trein kost vijf euro extra per ticket. Aangezien er geen aangepaste wagons zijn, moet men een plaats zoeken aan een van de deuren. Er wordt extra betaald om te moeten rechtstaan op een ongemakkelijke plaats. Zit de trein tijdens de spitsuren vol tot aan de deuren, dan is het al helemaal niet mogelijk om met het duurdere ticket een plaatsje te vinden voor de fiets.

Een andere oplossing is de plooifiets, deze mag gratis mee in de trein. De nieuwe treintoestellen zijn echter niet uitgerust voor het plaatsen van een plooifiets. Bij dubbeldek treinstellen is het niet mogelijk om een plooifiets te plaatsen in de kleine ruimte die voorzien is aan de rug-aan-rug stoelen.

1) Hoeveel fietstickets werden er tijdens de periode 2011-2013 per jaar aangekocht?

2) Zijn er schattingen over het aantal plooifietsen dat jaarlijks op de trein worden meegenomen?

3) Waarom wordt er een extra kost gevraagd voor een fiets op de trein als er in geen aangepaste zitplaatsen worden voorzien voor deze mensen?

4) Hoeveel procent van de oude treinstellen worden jaarlijks (2011-2013) vervangen door dubbeldekkers/nieuwe treinen met rug-aan-rug zetels?

5) Is bij de nieuwe generatie treinstellen in BelgiŽ rekening gehouden met het plaatsen van (plooi)fietsen? Is men op de hoogte van de problematiek rond dit thema en zijn er oplossingen in de maak?

6) De discussie rond het afschaffen van eerste klasse zou in dit opzicht, door het omvormen van deze wagons naar fietsstallingen met zitjes, een oplossing kunnen bieden. Is dit een voorstel dat de staatssecretaris overweegt?

Antwoord ontvangen op 7 november 2013 :

De aangehaalde problematiek behoort tot de bevoegdheid van de minister van Overheidsbedrijven.