Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9972

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 2 oktober 2013

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister

Gebruik van een gsm achter het stuur - Processen-verbaal - Ongevallen - Straffen

mobiele telefoon
overtreding van het verkeersreglement
wegverkeer
officiŽle statistiek
ongeval bij het vervoer
mobiele communicatie

Chronologie

2/10/2013 Verzending vraag
13/11/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9971

Vraag nr. 5-9972 d.d. 2 oktober 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens een enquÍte uitgevoerd door Telefacts en iVox blijkt dat bijna de helft van de Belgische bestuurders regelmatig zijn gsm gebruikt tijdens het rijden. Niet alleen bellen en berichten sturen gebeurt vaak in de auto, maar ook mails checken en even facebooken blijken populaire acties achter het stuur.

De reactiesnelheid van iemand die een paar seconden naar zijn smartphone kijkt tijdens het rijden ligt beduidend lager dan zou mogen en is te vergelijken met iemand die 0,8 promille in het bloed heeft. De auto van iemand die zijn gsm gebruikt achter het stuur slingert veel meer dan wanneer de bestuurder de ogen op de weg richt.

1) Hoeveel processen-verbaal (pv's) werden in 2011, 2012 en 2013 uitgeschreven voor het gebruik van een gsm achter het stuur? Onderverdeeld tussen personen en vrachtvervoer.

2) Hoeveel ongevallen (dodelijk/niet dodelijk) zijn in de periode 2011-2013 toegeschreven aan het gebruik van een gsm tijdens het rijden?

3) Welk straffen staan op het (niet-handsfree) gebruik van een gsm achter het stuur? Als na verloop van tijd blijkt dat het gebruik blijft toenemen en boetes niet genoeg blijken om af te schrikken, zullen er dan zwaardere straffen (zoals het intrekken van het rijbewijs) worden opgelegd?

Antwoord ontvangen op 13 november 2013 :

1. In de tabel hieronder vindt u het aantal inbreuken voor het gebruik van een gsm achter het stuur.

Jaar

Personenauto

Vrachtwagen

Totaal aantal inbreuken - alle voertuigcategorieën

2011

78.267

5.674

132.244

2012

69.754

5.219

119.985

2013 – eerste semester

27.396

2.240

48.121

Bron: Centrex Wegvekeer

2. Er bestaat geen rubriek in het verkeersongevallenformulier over GSM-gebruik. Bijgevolg kan niet uit de nationale ongevallenstatistieken worden afgeleid hoeveel verkeersongevallen toegeschreven kunnen worden aan GSM-gebruik. Er bestaan op dit moment ook geen andere Belgische gegevensbronnen die hier een betrouwbaar antwoord op kunnen geven.

3. Het gebruik van een gsm achter het stuur is een overtreding van de tweede graad. Deze overtredingen worden bestraft worden met een onmiddellijke inning van 110 euro. In geval de overtreder gedagvaard wordt voor de rechtbank kan een dergelijke overtreding bestraft worden met een geldboete van 20 euro (x 6 = 120 euro) tot 250 euro (x 6 = 1 500 euro. Hier moeten de gerechtskosten nog aan toegevoegd worden.

De onmiddellijke intrekking van het rijbewijs is mogelijk bij overtredingen van de tweede graad en dus in theorie ook voor het gebruik van de gsm achter het stuur. Tevens heeft de rechter de mogelijkheid om het verval van het recht tot besturen van een motorvoertuig uit te spreken wanneer hij de bestuurder veroordeeld voor deze inbreuk.