Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9971

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 2 oktober 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Gebruik van een gsm achter het stuur - Processen-verbaal - Ongevallen - Straffen

ongeval bij het vervoer
mobiele telefoon
overtreding van het verkeersreglement
wegverkeer
officiële statistiek
mobiele communicatie

Chronologie

2/10/2013 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9972

Vraag nr. 5-9971 d.d. 2 oktober 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens een enquête uitgevoerd door Telefacts en iVox blijkt dat bijna de helft van de Belgische bestuurders regelmatig zijn gsm gebruikt tijdens het rijden. Niet alleen bellen en berichten sturen gebeurt vaak in de auto, maar ook mails checken en even facebooken blijken populaire acties achter het stuur.

De reactiesnelheid van iemand die een paar seconden naar zijn smartphone kijkt tijdens het rijden ligt beduidend lager dan zou mogen en is te vergelijken met iemand die 0,8 promille in het bloed heeft. De auto van iemand die zijn gsm gebruikt achter het stuur slingert veel meer dan wanneer de bestuurder de ogen op de weg richt.

1) Hoeveel processen-verbaal (pv's) werden in 2011, 2012 en 2013 uitgeschreven voor het gebruik van een gsm achter het stuur? Onderverdeeld tussen personen en vrachtvervoer.

2) Hoeveel ongevallen (dodelijk/niet dodelijk) zijn in de periode 2011-2013 toegeschreven aan het gebruik van een gsm tijdens het rijden?

3) Welk straffen staan op het (niet-handsfree) gebruik van een gsm achter het stuur? Als na verloop van tijd blijkt dat het gebruik blijft toenemen en boetes niet genoeg blijken om af te schrikken, zullen er dan zwaardere straffen (zoals het intrekken van het rijbewijs) worden opgelegd?