Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9969

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 2 oktober 2013

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister

Viaduct van Vilvoorde - Snelheidsbeperking - Snelheidscontroles - Resultaten - Ongevallen - Flitspalen

snelheidsvoorschriften
autoweg
brug
overtreding van het verkeersreglement
officiŽle statistiek
ongeval bij het vervoer

Chronologie

2/10/2013 Verzending vraag
13/11/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9968

Vraag nr. 5-9969 d.d. 2 oktober 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op de viaduct van Vilvoorde geldt een snelheidsbeperking van 90km/uur. Volgens snelheidsmetingen van Touring in 2011 bleek bijna geen enkele chauffeur zich aan deze snelheid te houden; een probleem dat tot de dag van vandaag nog steeds lijkt te bestaan.

Er bevinden zich flitspalen aan weerskanten van de viaduct, maar op de viaduct zelf staan geen flitspalen.

1) Hoeveel snelheidscontroles werden er in 2011, 2012 en 2013 gehouden op deze viaduct?

2) Hoeveel processen-verbaal (pv's) werden er opgesteld bij deze controles?

3) Hoeveel wagens werden er door de flitspalen aan weerskanten van de viaduct geflitst in 2011, 2012 en 2013? Wat is de gemiddelde snelheid van deze overtreders?

4) Hoeveel ongevallen, te wijten aan overdreven snelheid, vonden in 2011, 2012 en 2013 plaats op de viaduct?

5) Er wordt al jaren geijverd voor flitspalen op de viaduct zelf. Waarom is dit nog steeds niet het geval en zijn er plannen om dit te verwezenlijken?

Antwoord ontvangen op 13 november 2013 :

1. & 2. De zone van het viaduct van Vilvoorde (R0) wordt afgebakend door de kilometerpalen 35,4 km (verkeerswisselaar Machelen) en 38,1km (verkeerwisselaar Vilvoorde). Deze zone is iets langer dan het viaduct zelf.

De federale Wegpolitie kan op het viaduct van Vilvoorde geen snelheidscontroles doen omdat er geen veilige plaats is om de mobiele radar op te stellen. Bovendien zou de controlecamera niet verdekt kunnen worden opgesteld. Wel worden er controles georganiseerd voor en na het viaduct, meer bepaald tussen kilometerpaal 30km en kilometerpaal 40km. Deze zone bevat één onbemande camera.

In 2011 werden op dat traject 33 832 snelheidsovertredingen vastgesteld.

In 2012 waren dat er 17 374 (bron: Centrex Wegverkeer).

3. De gevraagde uitsplitsing kan niet worden gemaakt.

4. In 2011 gebeurden er op datzelfde traject 38 ongevallen met lichamelijk letsel en in 2012 waren dat er 41. Wat de precieze oorzaak is van ongevallen is moeilijk te achterhalen, het aantal ongevallen dat te wijten zou zijn aan overdreven snelheid is bijgevolg niet te bepalen (bron: Centrex Wegverkeer).

5. Naar aanleiding van de eerste golf van plaatsing van digitale onbemande camera’s door de Afdeling Wegen en Verkeer Vlaanderen (AWV), nam de federale Wegpolitie locaties voor flitspalen op het viaduct van Vilvoorde op in haar aanvraag. Op basis van een verkeersongevallenanalyse van AWV kon toen worden vastgesteld dat het viaduct wat betreft verkeersveiligheid minder kritiek was dan andere zones. Bijgevolg werd, rekening houdend met het beperkte budget voor het plaatsen van camera’s, op het viaduct zelf geen camera geplaatst.

Op het moment dat de trajectcontrole mogelijk werd (2012), is de vraag gesteld om het viaduct van Vilvoorde in een zone met trajectcontrole op te nemen. Dit weggedeelte is echter omwille van technische redenen minder geschikt. Het viaduct zelf is korter dan 3km en indien de zone langer wordt genomen, is het onmogelijk om een relevante gemiddelde snelheid te berekenen op basis waarvan kan worden geverbaliseerd. Dit omwille van de verschillende snelheidsregimes (120km/u, 90km/u, 120km/u voor de personenauto’s; 90km/u, 70km/u, 90km/u voor de vrachtwagens) die van toepassing zijn binnen deze zone. Bovendien is deze zone minder verkeersonveilig dan andere zones.

De geldende snelheidslimieten op het viaduct zijn er niet in de eerste plaats omwille van problemen met de verkeersveiligheid, maar wel omwille van de infrastructuur. Dankzij een snelheidslimiet van 70km/u voor vrachtwagens kunnen de trillingen op het viaduct beperkt worden. Omdat grote verschillen in snelheidsregimes voor verschillende types van voertuigen op eenzelfde weggedeelte (70km voor vrachtwagens, 120km voor personenauto’s) gevaarlijk zijn, werd ook het snelheidsregime voor de personenauto’s naar beneden getrokken, namelijk naar 90km/u.