Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9862

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 20 september 2013

aan de staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

Rosetta-plan - Overheidsdiensten - Stand van zaken

werkgelegenheidsbevordering
jeugdwerkloosheid
officiŽle statistiek
overheidsapparaat
eerste betrekking
aanwerving

Chronologie

20/9/2013 Verzending vraag
28/11/2013 Antwoord

Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9246

Vraag nr. 5-9862 d.d. 20 september 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Naar aanleiding van de hoge jeugdwerkloosheid in WalloniŽ werd de startbaanovereenkomst, ook wel het Rosetta-plan genoemd, in 1999 goedgekeurd. Dit hield in dat een organisatie met minstens 50 werknemers, 3 % extra (laaggeschoolde) jongeren, onder 26 jaar, in dienst moest nemen. Na een tijd werd het plan bijgesteld. De jongeren mochten ook hooggeschoold zijn en er kwamen subsidies om de verplichting te verzachten. Er werd een plan opgesteld dat zowel voor Vlaanderen als voor WalloniŽ hetzelfde was. Nochtans kampten deze twee regio's met andere problemen. Vooral in Vlaanderen kregen veel bedrijven subsidies voor jongeren die ze anders ook hadden aangenomen. Het plan verstoorde daarbovenop de arbeidskansen van andere groepen, vooral ouderen.

Het Rosetta-plan is voor de privť-sector al een tijd vervangen door andere banenplannen. Voor de overheidsdiensten bestaat het plan nog steeds.

1) Hoeveel aanwervingen vonden er tijdens de periode 2000-2013 plaats binnen een Rosetta-plan bij de federale overheidsdepartementen, opgesplitst naargelang de taalrol?

2) Hoeveel aanwervingen werden onmiddellijk of zeer kort na het verstrijken van dat plan verlengd met een contract van onbepaalde duur en bij het bereiken van de leeftijd van 26 jaar, opgesplitst naargelang de taalrol en naargelang departement? Hoeveel van deze verlengingstewerkstellingen vonden er plaats, zonder dat er voorafgaandelijk wervingsverrichtingen waren gebeurd of zonder dat men geslaagd moest zijn voor een examen?

Antwoord ontvangen op 28 november 2013 :

In antwoord op zijn vraag heb ik de eer het geachte lid het volgende mee te delen:

1. In de personeelsdatabank pdata van de federale overheid zijn er slechts accurate gegevens beschikbaar tot 2006.

Samenvattende tabel met het aantal personen opgenomen in het Rosetta-plan van 1 januari 2006 tot 1 januari 2013:

Datum

Taal

Totaal

01/01/06

NL

315

FR

279

1/01/2007

NL

393

FR

302

1/01/2008

NL

398

FR

353

1/01/2009

NL

291

FR

251

1/01/2010

NL

303

FR

347

1/01/2011

NL

274

FR

250

1/01/2012

NL

264

FR

238

1/01/2013

NL

209

FR

194

2. De Federale Overheidsdienst (FOD) P&O beschikt niet over gegroepeerde gegevens die het mogelijk maken om op deze vraag te antwoorden.