Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9832

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 3 september 2013

aan de staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister

Werkloze particulieren - Zwartwerkers - Gevolgen

zwartwerk
administratieve sanctie
strafsanctie
officiële statistiek
werkloze

Chronologie

3/9/2013 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-9832 d.d. 3 september 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

"Een in het zwart bijklussende werkloze kan vandaag volgens de wet twee keer gestraft worden. Eén keer administratief door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en één keer door de strafrechter. In het klassieke strafrecht kan iemand volgens het "non bis in idem-principe" echter slechts één keer bestraft worden voor hetzelfde misdrijf." (Belga)

1) Hoeveel werkloze particulieren werden in 2009, 2010, 2011, 2012 en 2013 per gewest gevat op zwartwerk?

2) In hoeveel van deze gevallen werd de zaak:

- Strafrechtelijk gesanctioneerd;

- Administratief gesanctioneerd;

- Zowel strafrechtelijk als administratief gesanctioneerd;

- Geseponeerd ?

3) Welke strafrechtelijke en administratieve sancties kunnen zwartwerkers worden opgelegd? Zijn hier verschillen terug te vinden tussen straffen voor zwartwerkers die ook officieel werken en zwartwerkers die een uitkering bekomen?

4) Welk bedrag werd in 2009, 2010, 2011, 2012 en 2013 van zwartwerkers gevorderd aan schuldvorderingen?

5) Is er intentie om de wet te wijzigen zodat zwartwerkers in de toekomst maar eenmaal kunnen gestraft worden?