Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9787

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 26 augustus 2013

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister

Speekseltest - Opsporing van drugs - Bloedanalyse - Strafrechtelijke vervolging - Stand van zaken

verdovend middel
drugverslaving
wegverkeer
politiecontrole
officiŽle statistiek
gerechtelijke vervolging
verkeerscontrole

Chronologie

26/8/2013 Verzending vraag
13/11/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-9787 d.d. 26 augustus 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een nieuwe speekseltest werkt sneller en betrouwbaarder. Om een bestuurder strafrechtelijk te kunnen vervolgen is wel nog steeds een bijkomende bloedanalyse vereist waarvoor een geneesheer moet gevorderd worden. Omdat deze procedure te omslachtig is werkt de federale regering aan de invoering van de speekselanalyse waarbij de politie zelf een staal naar het lab kan sturen.

1) Hoeveel speekseltesten werden afgenomen in 2012 en 2013?

2) Hoeveel van deze testen hadden een positieve uitkomst?

3) In hoeveel gevallen werd een geneesheer gevorderd om een bloedanalyse uit te voeren?

4) In hoeveel gevallen bleek, na het uitvoeren van een bloedanalyse, dat de speekseltest een foute uitkomst had geboden?

5) Welke straffen staan op het positief testen van een speekseltest?

6) Hoeveel positieve bestuurders werden strafrechtelijk vervolgd en hoeveel werden effectief veroordeeld?

7) Welke drugs kunnen opgespoord worden door een speekseltest? Vallen ook de tegenwoordig populaire designerdrugs hieronder?

8) Hoeveel kost de aankoop van speekseltesten de overheid jaarlijks?

9) Op welke termijn denkt men de procedure te kunnen veranderen zodat ook politie een staal van de speekseltest voor analyse naar het lab kan sturen?

Antwoord ontvangen op 13 november 2013 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag:

1. De politiediensten houden geen cijfers bij over het aantal gecontroleerde personen en het totaal aantal uitgevoerde speekseltesten.

2. In 2012 werden 2554 processen-verbaal opgesteld voor drugs in verkeer. Tot en met juli 2013 zijn dit er 1773.

3. In afwachting van het koninklijk besluit dat ook de speekselanalyse zal mogelijk maken als bevestigingsmethode voor een positieve speekseltest, wordt bij elke positieve speekseltest een dokter gevorderd om een bloedstaal af te nemen; dus 2554 tussenkomsten van de dokter in 2012 en 1773 in 2013.

4. In de periode oktober 2010 – juli 2013 werden er 4515 speekselstalen voor analyse aan het Nationaal Instituut voor cirminalistiek en criminologie (NICC) bezorgd. In 425 gevallen werd de positieve speekseltest niet bevestigd (=ongeveer 10%).

De huidige wetgeving is een modernisering van de wet van 1999. De gehanteerde urinetest, die nu vervangen wordt door een speekseltest, gaf in 2009 in België, 18% vals positieve resultaten. Dit betekent dat indien de oriënterende urinetest een positief resultaat gaf, het bloedstaal (dat als gevolg van de positieve urinetest wordt afgenomen), na labo-analyse, in 18% van die gevallen negatief bleek.

Aangezien drugs minder lang opspoorbaar zijn in speeksel dan in urine vermindert het aantal vals positieve resultaten. De foutenmarge van ongeveer 10% betekent een halvering in vergelijking met de vorige wetgeving.

5. Een positieve speekseltest wordt niet bestraft; men is slechts strafbaar als de positieve speekseltest wordt bevestigd wordt door een bloedanalyse of later, door een speekselanalyse.

Een positieve speekseltest heeft wel aanleiding tot een rijverbod van 12 uur; dit is niet meer dan een beveiligingsmaatregel, geen straf.

6. Voor de vraag betreffende het aantal bestuurders dat strafrechtelijk werd vervolgd en effectief veroordeeld, verwijs ik u door naar de minister van Justitie.

7. Amfetamine, MDMA (Methyleendioxymethamfetamine), cocaïne en zijn metaboliet benzoylec-gonine, morfine (= metaboliet van heroïne) en delta-9-tetrahydrocannabinol (=het actieve bestanddeel van cannabis) worden met de huidige speekseltest opgespoord. De wetgeving richt zich dus op amfetamine, ecstasy, cocaïne, heroïne en cannabis gebruik.

De designerdrugs of ‘New Psychoactive Substances’ worden niet opgespoord via de speekseltest. Er is ook geen enkele commercieel beschikbare screeningstest beschikbaar op dit moment voor gebruik op het terrein door de politie voor deze componenten.

8. Voor de speekseltesten wordt er jaarlijks 270.000 euro voorzien.

9. Voor alle duidelijkheid, in geval van een positieve speekseltest zal met behulp van een speekselcollector opnieuw een speekselstaal worden afgenomen dat in een erkend laboratorium zal worden geanalyseerd.

Het koninklijk besluit tot uitvoering van de Wet betreffende de politie over het wegverkeer voor wat betreft de speekselanalyse en de bloedproef bij het sturen onder invloed van bepaalde psychotrope stoffen en de erkenning van de laboratoria, wordt zeer binnenkort geagendeerd op de ministerraad. Na goedkeuring en publicatie kan de minister van Justitie overgaan tot de opmaak en verspreiding van het lastenboek betreffende de collectoren voor de speekselanalyse.