Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9786

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 26 augustus 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Politie - Taser - Gebruik - Klachten - Illegaal gebruik

politie
persoonlijk wapen
verboden wapen
officiŽle statistiek
gemeentepolitie
handvuurwapens

Chronologie

26/8/2013 Verzending vraag
13/2/2014 Antwoord

Vraag nr. 5-9786 d.d. 26 augustus 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Na het dodelijke politiegeweld tegen RaphaŽl Verhoeven in 2010 kondigde toenmalig minister van Binnenlandse Zaken aan na te denken over het gebruik van tasers door de politie. Momenteel mag dit wapen enkel gebruikt worden door de speciale interventie-eenheid van de Federale Overheid en het bijzonder bijstandsteam van de Antwerpse politie.

Uit de discussies rond dit onderwerp bleek dat de afstand tussen pepperspray en een vuurwapen te groot was, een taser zou deze leemte kunnen opvullen. In vele andere landen is een taser een deel van de basisuitrusting van agenten. Ook in Nederland worden er testen georganiseerd in de basispolitiezorg.

1) Is de taser in BelgiŽ nog steeds een wapen dat enkel door speciale eenheden mag gebruikt worden? Zo ja, is er intentie om het gebruik van een taser toe te staan aan een grotere groep leden van de federale en lokale politie?

2) Hoe vaak hebben de speciale eenheden in 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 en 2013 gebruik gemaakt van dit wapen?

3) Hoeveel klachten werden sinds de invoering ingediend tegen het gebruik van een taser door de politie?

4) Krijgen personen die toelating hebben een taser te gebruiken hiervoor een aangepaste opleiding?

5) Worden er naast de taser ook andere mogelijkheden zoals wapens met plastic munitie onderzocht?

6) Hoeveel maal werd het illegaal gebruik of de dracht van tasers door Belgische burgers geregistreerd in 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 en 2013? Welke straffen staan op dit misdrijf?

Antwoord ontvangen op 13 februari 2014 :

Vraag 1.

Dit wapen wordt inderdaad enkel gebruikt door de speciale eenheden van de federale politie en gespecialiseerde eenheden van de politiezones Antwerpen en Brugge voor tussenkomsten in de gevangenissen.

De politiezone Brussel kreeg recent een voorlopige toelating, als proefproject, de taser ook te gebruiken buiten de gevangenis.

Vraag 2.

Gebruik taser:

Federale politie:

2008: 0

2009: 1

2010: 1

2011: 0

2012: 2

2013: 0

PZ Brugge:

2008: 0

2009: acht keer getoond, waarvan twee keer effectief ingezet.

2010: 0

2011: tijdens elf interventies in het penitentiaire complex werd de taser negen keer demonstratief getoond en negen keer geplaatst op het lichaam zonder stroomstoot.

2012: tijdens zes interventies in het penitentiaire complex werd de taser vijf keer demonstratief getoond en zes keer geplaatst op het lichaam zonder stroomstoot.

2013: 0 (tot op datum van 11 september 2013).

PZ Antwerpen:

2008: 0

2009: 0

2010: drie maal ingezet, maar niet gebruikt.

2011: één maal ingezet, maar niet gebruikt.

2012: 0

2013: één maal ingezet, maar niet gebruikt.

Vraag 3.

Op basis van de gegevens die beschikbaar zijn op het centrale niveau binnen mijn departement, werden er geen klachten ingediend tegen het gebruik van een taser door de politie.

Vraag 4.

Er wordt eerst een machtiging gegeven tot aankoop en daarna, als de betrokken personeelsleden de nodige opleiding gevolgd hebben, wordt er een definitieve machtiging gegeven. De geldigheid van de gegeven machtiging is ook onderworpen aan opleidingen en regelmatige trainingen van de gemachtigde personeelsleden.

Vraag 5.

De speciale eenheden van de federale politie gebruiken de FN 303 met een non-letale munitie. Ook een aantal gespecialiseerde eenheden van de lokale politie gebruiken de FN 303 (PZ Antwerpen, PZ Brugge, PZ Namen, PZ Boraine, PZ Luik).

Vraag 6.

Wapen met elektrische schok – geregistreerde feiten

2008

2009

2010

2011

2012

Gebruikt als wapen

9

20

23

34

29

Illegale dracht / vervoer

41

59

102

131

105

(bron: federale politie/CGO)

Het bezit van deze wapens is dus strafbaar. Straffen kunnen oplopen tot 25 000 euro boete of een gevangenisstraf tot vijf jaar.

De bestraffing van het wapengebruik hangt af van de kwalificatie die het basismisdrijf krijgt (bijvoorbeeld diefstal gewapenderhand, verkrachting …).