Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9785

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 26 augustus 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Kerken - Inbraken - Andere misdrijven - Overzicht

kerk
diefstal
misdadigheid
officiŽle statistiek

Chronologie

26/8/2013 Verzending vraag
16/4/2014 Antwoord

Vraag nr. 5-9785 d.d. 26 augustus 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kerken liggen er 's nachts verlaten bij en beschikken meestal niet over beveiligingssystemen, zo zijn ze een gemakkelijk doelwit voor inbrekers. In Geraardsbergen werd enkele weken geleden ingebroken in de Sint Jozef kerk. Er werd gevandaliseerd en gestolen.

1) Hoeveel inbraken in kerken werden in 2008,2009,2010,2011, 2012 en 2013 geregistreerd?

2) Hoeveel van deze inbrekers werden in 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 en 2013 gevat?

3) Welke misdrijven worden er het meest gepleegd tijdens een inbraak? Beschikt u over cijfermateriaal omtrent graffiti, brandstichting, stelen van kunstvoorwerpen, openbreken van het offerblok, Ö

4) Voor welke waarde werden er voorwerpen gestolen uit kerken tijdens de periode 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 en 2013?

Antwoord ontvangen op 16 april 2014 :

1) en 3) De tabel 1 bevat het aantal geregistreerde feiten inzake inbraak in openbare of overheidsinstelling met als plaatsbestemming “Kerk / kapel” op nationaal niveau voor de periode 2009-2012.

De tabel 2 betreft het aantal geregistreerde criminele feiten met als plaatsbestemming “Kerk / kapel” op nationaal niveau voor de periode 2009-2012 - Opsplitsing per hoofdrubriek.

Cijfers voor 2013 zijn momenteel nog niet beschikbaar.

De gegevens zijn afkomstig uit de databankafsluiting van 26 april 2013.

2) en 4) Binnen de huidige databankstructuur is een gecombineerde bevraging van informatie uit de entiteiten ‘verdachte’ en “bestemming plaats” momenteel te complex om een voldoende kwalitatief antwoord te genereren.

Gegevens betreffende de waarde van de gestolen voorwerpen zijn niet beschikbaar in de ANG.

Inbraak in openbare of overheidsinstelling

2009

2010

2011

2012

Kerk / kapel

305

351

324

304Kerk / kapel

2009

2010

2011

2012

Diefstal en afpersing

702

749

771

829

Beschadigen van eigendom

531

519

508

416

Drugs

53

29

16

11

Misdr. tegen de lichamelijke integriteit

9

20

15

19

Misdr. tegen andere morele waarden en gevoelens

13

19

15

14

Milieu

6

15

8

9

Bedrog

12

10

6

8

Dronkenschap en alcohol

10

6

13

7

Misdr. tegen de openbare veiligheid

9

7

9

10

Wapens en springstoffen

3

9

10

5

Zedenmisdrijven

9

7

6

4

Vreemdelingenwetgeving

3

3

7

5

Identiteitskaart

6

4

3


Misdr. tegen gezag van de overheid

2

2

2

3

Jeugdbescherming

3

2


3

Misdr. tegen de openbare trouw

2

1

3

1

Exploitatie van bedelarij


2


2

Andere bijzondere wetten


1

1

1

Misdr. tegen de familie

1


2


Arbeid

1


1


Bescherming personen
2

Informaticacriminaliteit2


Misdr. tegen het juridisch statuut van het kind


1

1


Sociaal strafwetboek1

1

Volksgezondheid1

1

Economische wetgeving


1Handelspraktijken

1
Mensenhandel

1
Misdr. tegen de persoonlijke vrijheid

1
Overtreding Strafwetboek
1

Totaal:

1 378

1 407

1 401

1 352