Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9468

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 3 juli 2013

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister

Belgisch Instituut voor de verkeersveiligheid - Fietsers - Ongevallen - Overzicht

verkeersveiligheid
tweewielig voertuig
ongeval bij het vervoer
officiŽle statistiek

Chronologie

3/7/2013 Verzending vraag
11/9/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-9468 d.d. 3 juli 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens het Belgisch Instituut voor de verkeersveiligheid (BIVV) vonden er tussen 2003 en 2007 3255 ongevallen plaats tussen twee of meerdere fietsers, waarvan zeven dodelijke.

1) Hoeveel ongevallen tussen fietsers vonden er plaats per jaar van 2008 tot 2012?

2) Hoeveel van deze ongevallen kenden een dodelijke afloop voor de slachtoffers?

3) Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van ongevallen tussen twee of meerdere fietsers?

Antwoord ontvangen op 11 september 2013 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag. 

1 & 2. Fietsslachtoffers melden een ongeval niet altijd aan de politie, zeker in het geval er geen enkel gemotoriseerd voertuig in het ongeval betrokken is. Dit leidt tot een onderregistratie van fietsslachtoffers in de ongevallenstatistieken.

De officiële ongevallenstatistieken voor het jaar 2012 zijn nog niet meegedeeld door de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie. In onderstaande figuur wordt de evolutie van de ongevallen tussen twee fietsers van 2008 tot en met 2011 weergegeven, er werden in totaal 5 fietsdoden, 366 zwaargewonden en 2 664 lichtgewonden geregistreerd.  

Tabel : Aantal fietsslachtoffers in ongevallen tussen twee fietsers waarbij de eerste botsing plaats vond tussen twee fietsers. 

 

Doden 30 dagen

Zwaargewonden

Lichtgewonden

Totaal slachtoffers

2008

1

80

630

711

2009

2

82

696

780

2010

2

87

602

691

2011

0

117

736

853

Totaal

5

366

2 664

3 034

Bron: FOD Economie ADSEI / Infografie door het Belgische Instituut voor de verkeersveiligheid (BIVV) 

Hoewel er reeds veel binnenlands en buitenlands onderzoek naar fietsongevallen werd gevoerd, zijn me geen specifieke studies over de oorzaken van letselongevallen tussen fietsers onderling bekend. Bovendien zijn de Belgische ongevallenstatistieken niet gedetailleerd genoeg om de oorzaken van ongevallen tussen twee fietsers te achterhalen.

Niettegenstaande dit gebrek aan objectieve gegevens, zou volgens het BIVV een mogelijke verklaring voor het relatief hoge aantal van dit type letselongevallen kunnen te wijten zijn aan het feit dat fietsers zich vaak in groep verplaatsen, zoals schoolkinderen, gezinnen en wielertoeristen. Doordat fietsers vaak relatief dicht bij mekaar rijden is het mogelijk dat fietsers die zich samen verplaatsen, met elkaar in botsing komen of samen ten val komen. Voorbeelden hiervan zijn fietsongevallen die ontstaan door fietssturen die in elkaar haken, fietsers die tegen het achterwiel van een voorligger rijden, misverstanden over de bewegingsrichting van de andere groepsleden, evenwichtsverlies, verkeerde inschatting van de eigen breedte of van die van de andere groepsleden en het ontwijken van hindernissen en putten of bulten in de weg.