Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9356

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 17 juni 2013

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister

Buitenlandse bestuurders - Verkeersovertredingen - Identificatie - Parkeerovertredingen

overtreding van het verkeersreglement
officiŽle statistiek
buitenlandse staatsburger
uitwisseling van informatie
registratie van een voertuig
parkeergeld
parkeerterrein

Chronologie

17/6/2013 Verzending vraag
17/9/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-9356 d.d. 17 juni 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Elk jaar worden in ons land duizenden verkeersovertredingen gepleegd door buitenlandse bestuurders. Het meest voorkomend zijn ongetwijfeld de snelheidsinbreuken. Uit een antwoord van de geachte staatssecretaris op een vraag die ik in april 2012 stelde, bleek dat er heel wat identificatieproblemen zijn. Door de voorziene inwerkingtreding op 07 november 2013 van de Europese richtlijn 2011/82/EU "ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen" zouden die identificatieproblemen in grote lijnen moeten opgelost raken. De richtlijn spreekt evenwel niet over parkeerovertredingen.

In de recent goedgekeurde GAS-wet wordt bepaald dat de gemeenten bepaalde parkeerovertredingen kunnen afhandelen. Dat betekent ook dat ze moeten kunnen overgaan tot identificatie van de buitenlandse parkeerovertreders. Ik heb vernomen dat de door BelgiŽ afgesloten bilaterale akkoorden met Nederland en Frankrijk die identificatie mogelijk maken en dus ruimer zijn dan de Europese Richtlijn.

Graag had ik van de geachte staatssecretaris een antwoord op volgende vragen:

1) Hoe ver staat het in BelgiŽ met de voorbereiding van de implementatie van de Europese richtlijn die identificatie van Europese kentekenplaten mogelijk maakt?

2) Zullen de politiezones tijdig beschikken over de toegangen waarin is voorzien om die identificaties mogelijk te maken?

3) Zullen de gemeenten kunnen overgaan tot identificatie van buitenlandse parkeerovertreders (voor parkeergerelateerde GAS-inbreuken) en zo ja, op welke manier?

Antwoord ontvangen op 17 september 2013 :

1) Voor de omzetting van de Europese richtlijn 2011/82/Europese Unie ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen dienen wij op wetgevend vlak Directie Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) als nationaal contactpunt aan te duiden, alsook de mogelijkheid te scheppen om de overtreder van zijn overtreding op de hoogte te stellen via een informatiebrief.  

Hoewel niet opgelegd door de richtlijn, maken wij gebruik van deze gelegenheid om ook de procedure van onmiddellijke inning te herzien en te vereenvoudigen, in eerste instantie voor de buitenlanders en daarna ook voor Belgische overtreders. Doel is te komen tot één enkele zending, en niet meer - zoals nu het geval is - van een afschrift van het proces-verbaal enerzijds en een uitnodiging tot betaling anderzijds. 

De voor omzetting vereiste wetgevende teksten werden door mijn administratie opgesteld en uitgebreid besproken met Justitie en Politie. Op het operationele vlak wordt de vernieuwde procedure van onmiddellijke inning (waarvoor informaticaontwikkelingen noodzakelijk zijn) voorbereid.  

2) De identificatie van buitenlandse overtreders verloopt via het Eucaris-systeem, dat op nationaal vlak reeds operationeel is. Op dit ogenblik hebben reeds een 50-tal politiezones toegang, die de komende maanden naar alle politiezones zal uitgebreid worden. 

3) De richtlijn 2011/82/ Europese Unie laat geen gegevensuitwisseling toe voor parkeerovertredingen, wat wel mogelijk is ingevolge de bilaterale akkoorden met Frankrijk en Nederland. Voor de strafrechtelijke parkeerovertredingen kan de politie Franse en Nederlandse overtreders identificeren.

Deze bilaterale akkoorden zijn eveneens van toepassing op de gedepenaliseerde parkeerovertredingen (betalend parkeren en Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)-parkeren), waarvoor eveneens de gemeenten op termijn toegang zullen krijgen tot het Eucaris-systeem, mits ontwikkeling van een aantal IT en operationele voorwaarden.