Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9279

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 10 juni 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Federale Politie - ANPR-camera's - Activatie - Steun aan de lokale politiezones

politie
gemeentepolitie
opnameapparaat
politiecontrole
registratie van een voertuig

Chronologie

10/6/2013 Verzending vraag
16/4/2014 Antwoord

Vraag nr. 5-9279 d.d. 10 juni 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Heel wat lokale politiezones hebben de laatste tijd geÔnvesteerd in mobiele en vaste ANPR-systemen om de opsporing van criminaliteit en de handhaving van de verkeersveiligheid te kunnen optimaliseren. Een aantal politiezones werkt zelfs op bovenlokaal vlak samen om een echt ANPR-netwerk te kunnen realiseren (bijvoorbeeld West-Vlaanderen).

Er mag dan ook worden gesteld dat heel wat veiligheidsactoren geloven in het ANPR-verhaal.

In een recent verleden zorgde de minister zelfs voor financiŽle steun aan de politiezones in de grensregio West-Vlaanderen voor de aanpak van grenscriminaliteit aan de hand van onder meer ANPR-camera's.

1) Graag had ik van de minister vernomen welke initiatieven worden ondernomen om ook de federale politie in het ANPR-verhaal te activeren?

2) Welke steun mogen de politiezones van de federale politie ontvangen en welke aankopen plant de federale politie zelf om haar eerstelijnsdiensten met ANPR uit te rusten?

Antwoord ontvangen op 16 april 2014 :

Vragen 1) en 2).

De federale politie is van plan zes à negen mobiele ANPR-camera’s aan te kopen voor de eenheden van de federale wegpolitie. Hiertoe wordt momenteel de markt verkend. In een latere fase zal ook aan de lokale politie worden voorgesteld om in de aankoop te willen participeren, wat kan leiden tot schaalvoordelen.

Bovendien kan de lokale politie een beroep doen op de gewestelijke verwerkingscentra van de federale politie voor wat betreft de verwerking van de verkeersgerelateerde inbreuken die met ANPR-toestellen worden vastgesteld.

Op operationeel vlak heeft de federale politie, in overleg met de lokale politie, haar ondersteuning in deze materie verder uitgewerkt voor wat betreft het aanbieden van geautomatiseerde en manuele informatie aan de ANPR-systemen, alsook inzake de verwerking van de lokale “hits” door de Communicatie- en informatiecentra (CIC’s), hetgeen een snelle dispatching van de interventieploegen mogelijk maakt.