Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9278

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 11 juni 2013

aan de staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken

Leegstaande panden en gebouwen in eigendom van de federale overheid - Stand van zaken - Plannen

openbaar gebouw

Chronologie

11/6/2013 Verzending vraag
10/10/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-9278 d.d. 11 juni 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Heel wat federale overheidsgebouwen staan leeg. Veel van die gebouwen blijken daarenboven potentiŽle stadskankers; gebouwen blijven leeg staan en krijgen maar geen nieuwe bestemming.

Dat heeft een weerslag op het leven in de stad. Verloedering treedt op of kan optreden. Het uitzicht van de stad kan er door veranderen, de leefbaarheid kan er door worden aangetast, met alle mogelijke gevolgen op het vlak van veiligheid, economie, enzovoort.

Onder meer in Aalst blijken heel wat panden en gebouwen in eigendom van de federale overheid leeg te staan.

1) Graag had ik van de staatssecretaris vernomen hoeveel leegstaande panden en gebouwen, in eigendom van de federale overheid, er zijn in de volgende steden:

- Aalst;

- Ninove;

- Geraardsbergen;

- Zottegem.

Kan hij een vergelijking van dit aantal maken met tien jaar geleden?

2) Kan de geachte staatssecretaris mededelen welke panden het betreft; welke functie zij voorheen hadden?

Wat zijn de intenties met betrekking tot die leegstaande gebouwen? Welke concrete plannen zijn er en wat is de stand van zaken?

Antwoord ontvangen op 10 oktober 2013 :

1. In deze steden worden op dit ogenblik drie federale gebouwen niet meer gebruikt en zullen ze verkocht worden.

De gebouwen staan intussen onder leegstandsbescherming. Er verblijven dus tijdelijke bewoners in het kader van een overeenkomst die werd afgesloten met bvba Interim Vastgoedbeheer waardoor de gebouwen in de strikte betekenis van het woord dus niet leeg staan.

Aalst, Keizersplein 14

Aalst, Denderstraat 22

Geraardsbergen, Lessensestraat 146

De voorbije tien jaar, werden ook de volgende federale eigendommen verlaten:

2. Aalst, Keizersplein 14

Het gebouw huisvestte tot 8 januari 2013 de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën. De diensten zijn in het kader van een centralisatieproject verhuisd naar het FAC in de Dr. A. Sierensstraat te Aalst.

De verkoopprocedure voor het gebouw werd opgestart.

Aalst, Denderstraat 22

Het voormalige Rijkswachtgebouw werd op 9 juli 2012 voor verkoop overgedragen aan het Aankoopcomité. De Stad Aalst heeft met brief van 3 oktober 2012 haar interesse in de verwerving meegedeeld en gevraagd om de openbare verkoop tijdelijk op te schorten in afwachting van een principiële beslissing tot aankoop. De Regie heeft sindsdien herhaaldelijk, doch tevergeefs aangedrongen om het standpunt van de Stad te vernemen.

Geraardsbergen, Lessensestraat 146

De Politiezone heeft het administratief en logistiek deel van het voormalige Rijkswachtgebouw – waarvan zij in het kader van de politiehervorming in 2005 de eigendomsoverdracht had geweigerd – nog verder gebruikt en gehuurd tot 30juni 2012. Het complex bevat ook twee (federaal gebleven) appartementen die inmiddels verlaten werden door de rechthebbende bewoners.

Ik heb op 25 februari 2013 mijn akkoord gegeven met de verkoop van de site. Het OCMW van Geraardsbergen heeft interesse in de verwerving getoond (reden waarom de openbare verkoop voorlopig niet werd opgestart) maar heeft op 24 april 2013 beslist om van de aankoop af te zien. Het Aankoopcomité heeft inmiddels contacten met een geïnteresseerde sociale huisvestingsmaatschappij.

Voor de volledigheid van de informatie: volgende federale gebouwen staan weliswaar niet leeg, maar huisvesten (in afwachting van eventuele herbestemming of verkoop) op dit ogenblik geen federale diensten.

Zottegem, Meerlaan 48

De vroegere Rijkswachtsite heeft geen federale bestemming meer en wordt in afwachting van de verkoop via een overeenkomst ter bede ter beschikking gesteld van de Stad die de lokalen gebruikt voor de Academie muziek, woord en dans.

Ninove, Bevrijdingslaan 7

De Politiezone heeft bij de politiehervorming de eigendomsoverdracht van het vroegere Rijkswachtgebouw geweigerd maar maakt er nog gebruik van via een huurovereenkomst. Ze heeft ook twee voormalige Rijkswachtwoningen in gebruik via een overeenkomst ter bede. Op de site bevinden zich nog twee woningen die door rechthebbende personeelsleden van het politiekorps bewoond worden.