Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9073

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 22 mei 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Graffiti - Vandalisme - Bestraffing - Kostprijs van de verwijdering - Preventie

vandalisme
officiŽle statistiek

Chronologie

22/5/2013 Verzending vraag
10/10/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-9073 d.d. 22 mei 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Graffiti kan naast een vorm van kunst ook heel vaak een vorm van vandalisme zijn. Zowel openbare plaatsen als privť-eigendom worden vaak besmeurd met tags en tekeningen.

1) Hoeveel feiten van vandalisme door middel van graffiti werden vastgesteld in 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012?

2) Welke straf staat op het aanbrengen van graffiti op openbare plaatsen of privť-eigendom?

3) Hoeveel heeft het verwijderen van graffiti de overheid gekost in 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012?

4) Worden de daders, indien ze gevat worden, aansprakelijk gesteld voor de kosten van het verwijderen van de graffiti?

5) Hoeveel openbare plaatsen in BelgiŽ laten het toe legaal graffiti te spuiten? Wordt er rond deze plekken genoeg gecommuniceerd naar jongeren toe?

6) Wordt er rond dit thema ook preventief gewerkt? Hoe doet men dit?

Antwoord ontvangen op 10 oktober 2013 :

1.    Ingevolge bovenstaande vraag maak ik u in bijlage volgende tabellen over.

Tabel 1 betreft het aantal door de politiediensten geregistreerde feiten inzake “Graffiti”  zoals geregistreerd in de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) op basis van de processen-verbaal.
Deze gegevens worden weergegeven op nationaal niveau voor de periode 2008-2011, alsook voor de eerste 3 trimesters van 2012.

De gegevens werden opgemaakt op basis van de databankafsluiting van 25 januari 2013. 

2.    Ik nodig het geachte lid uit deze vraag te stellen aan mijn collega, de minister van Justitie, die bevoegd is voor deze materie.

3.    Ik nodig het geachte lid uit deze vraag te stellen aan mijn collega, de minister van Justitie, die bevoegd is voor deze materie.

4.    Ik nodig het geachte lid uit deze vraag te stellen aan mijn collega, de minister van Justitie, die bevoegd is voor deze materie.

5.    Er bestaan geen gegevens over het aantal openbare plaatsen in ons land die toelaten om legaal graffiti te spuiten. Er zijn niettemin steden die gedoogzones voor graffiti hebben ingevoerd.  Deze gedoogzones kaderen binnen een integrale en geïntegreerde aanpak van de graffitiproblematiek.  De aanpak in Bruggen en Gent zijn twee goede voorbeelden.

De stad Brugge voert een positief graffitibeleid: vandalisme voorkomen en kunst stimuleren!  Het is geënt op 4 luiken :

De stad Gent pakt het probleem aan door :

6.    Er wordt reeds preventief gewerkt rond overlast in openbare plaatsen, dit aan de hand van omgevingsgerichte maatregelen. Men heeft hierbij aandacht voor het ontwerpen, inrichten en beheren van de omgeving. In het kader van graffiti zal men bijvoorbeeld maximale zichtbaarheid nastreven. Grote, lichte, gladde oppervlakken en blinde gevels die uit het zicht liggen van woningen en straten zijn vaak aantrekkelijke plekken om te bekladden met graffiti. Het natuurlijk toezicht kan op deze kwetsbare plekken versterkt worden door het plaatsen van bijvoorbeeld extra verlichting. In grote ‘blinde’ muren kunnen er ook ramen geplaatst worden, op deze manier is er vanuit de omgeving ook zicht op die gevel.

Bepaalde plaatsen kunnen ook afsluitbaar gemaakt worden. Planten bijvoorbeeld maken muren ongeschikt voor graffiti.

Tevens is het aangewezen om duidelijkheid te creëren aangaande het eigenaarschap. Ruimte die van niemand is zal eerder ten prooi vallen aan graffiti en verloedering. Aanspreekbare beheerders zijn belangrijk, in het kader van graffiti kan er dus bijvoorbeeld een meldpunt voorzien worden voor de burger.
Graffiti en bekladding geven mensen vaak een verloederde indruk, wat maakt dat mensen zich minder op hun gemak voelen. De snelle verwijdering van graffiti is daarom ook belangrijk en effectief.

Muurschildering kunnen bijvoorbeeld ook bij voorbaat en in opdracht gemaakt worden op oppervlakten zoals bouwschuttingen en muren. Dit voorkomt vaak ongewenste graffiti. Gladde materialen en graffiti-werende coatings vereenvoudigen ook het schoonmaken.

Graffiti

Jaar

Aantal feiten

2008

6 578

2009

6 357

2010

5 356

2011

5 115

2012 (trim 3)

3 119