Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9032

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 15 mei 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Treinramp in Wetteren - Inzet van brandweer, politie en medische hulp - Kosten

ramp door menselijk toedoen
reizigersvervoer
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
slachtofferhulp
brandbestrijding
gemeentepolitie
eerste hulp
geneeskundige noodhulp
officiŽle statistiek
ongeval bij het vervoer
vervoer per spoor

Chronologie

15/5/2013 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-9032 d.d. 15 mei 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De treinramp in Wetteren vereiste een grootschalige hulpverlening en een permanente dienstverlening. Brandweerkorpsen uit het hele land sprongen in de bres om het incident te managen.

Het is leerrijk te weten wat, op het vlak van de veiligheidsvoorzieningen, de omvang was van de inzet van mensen en middelen.

1) Kan de minister mededelen en dit voor zowel brandweer, politie als de medische hulpvoorzieningen:

a) Het aantal manschappen die beschikbaar werden gesteld voor het incident;

b) Het totaal aantal manuren of -dagen die werden gepresteerd;

c) Het aantal middelen die ter beschikking werden gesteld;

d) Een synthese van de totale kosten per stad/gemeente;

2) Kan de minister tevens mededelen in welke mate de gemeenten gerechtigd zijn om de door hen uitgezette kosten te verhalen op "de NMBS", namelijk op Infrabel indien het ongeval te wijten zou zijn aan een gebrek aan de sporen of op de/een vervoersmaatschappij indien het sinister zijn oorzaak zou vinden in het treinstel zelf of op welkdanige andere veroorzaker van het incident?