Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-870

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 27 januari 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Ziekenhuizen - Factuur op magnetische drager - Maandelijkse afrekening

ziekenhuis
ziekenhuisopname
facturering

Chronologie

27/1/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4052

Vraag nr. 5-870 d.d. 27 januari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

PatiŽnten of ex-patiŽnten die gedurende een bepaalde tijd werden opgenomen in een ziekenhuis hebben dikwijls (terechte) opmerkingen over de lange facturatietijd na hun verblijf. De reden hiervoor is terug te vinden in de instructies " Magnetische drager " van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV). Deze onderrichtingen bepalen dat afrekening per maand gebeurt, onafgezien de dag van de afrekening. Vervolgens moet de zorgverlener of inrichting zich houden aan de richtlijn om per maand ťťn facturatiebestand over te maken aan de betrokken nationale verzekeringsinstelling.

Pas nadat alle gegevens betreffende een verblijf verzameld zijn, wordt de facturatie verstuurd. Dit brengt belangrijke consequenties met zich mee, daar de facturatie van een verblijf in het begin van de maand twee maanden op zich laat wachten. Wat tevens een voorfinanciering van twee maanden betekent voor het ziekenhuis. In uitzonderlijke gevallen kan een bijkomende (13e) facturatie worden ingediend.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Acht de geachte minister een herziening van deze maatregel noodzakelijk? Is zij ook van mening dat een (openbaar) bedrijf in staat moet zijn om haar eigen middelen optimaal te beheren? Zo nee, waarom niet?

2) Acht de geachte minister een uitbreiding van het maandelijks over te maken aantal facturatiebestanden per derdebetaler mogelijk? Zo nee, waarom niet?