Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-869

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 27 januari 2011

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Volksgezondheid - CO-vergiftiging - Ziekenhuisopnames - Overlijdens

volksgezondheid
verwarming
ziekenhuisopname
sterftecijfer
officiŽle statistiek
verbrandingsgas

Chronologie

27/1/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-868
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3975

Vraag nr. 5-869 d.d. 27 januari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) waarschuwde eind december 2010 voor het verhoogde risico op CO-vergiftiging. Niet onterecht zo bleek, want in dezelfde periode viel in Brussel reeds een eerste slachtoffer te betreuren. Koolstofmonoxide veroorzaakt jaarlijks ongevallen, waarvan verschillende met dodelijke afloop. Het aanhoudende barre winterweer verhoogt de kans op mensen die overlijden als gevolg van CO-vergiftiging. De klimatologische omstandigheden bemoeilijken immers de afvoer van verbrandingsgassen enerzijds, en de toevoer van verse buitenlucht, anderzijds.

Het gevaar in deze bestaat uit het feit dat CO kleurloos, reukloos en niet-irriterend is, wat impliceert dat het nauwelijks waarneembaar is. Bovendien zijn het vaak kansarmen en allochtonen die het meest met deze problematiek in aanraking komen, omdat ze zich minder bewust zijn van de gevaren. Op dit vlak zijn de preventiecampagnes die worden gevoerd een positieve evolutie in de bewustmaking van dit sluipend gevaar.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel ziekenhuisopnames ten gevolge van CO-vergiftiging werden geregistreerd in de jaren 2007, 2008, 2009 en 2010, met indien mogelijk een bijkomende opsplitsing naar de maand van de opname?

2) Hoeveel overlijdens vielen te betreuren met dezelfde opsplitsing als onder 1)?