Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-868

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 27 januari 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Volksgezondheid - CO-vergiftiging - Ziekenhuisopnames - Overlijdens

volksgezondheid
verwarming
ziekenhuisopname
sterftecijfer
officiŽle statistiek
verbrandingsgas

Chronologie

27/1/2011 Verzending vraag
3/3/2011 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-869

Vraag nr. 5-868 d.d. 27 januari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) waarschuwde eind december 2010 voor het verhoogde risico op CO-vergiftiging. Niet onterecht zo bleek, want in dezelfde periode viel in Brussel reeds een eerste slachtoffer te betreuren. Koolstofmonoxide veroorzaakt jaarlijks ongevallen, waarvan verschillende met dodelijke afloop. Het aanhoudende barre winterweer verhoogt de kans op mensen die overlijden als gevolg van CO-vergiftiging. De klimatologische omstandigheden bemoeilijken immers de afvoer van verbrandingsgassen enerzijds, en de toevoer van verse buitenlucht, anderzijds.

Het gevaar in deze bestaat uit het feit dat CO kleurloos, reukloos en niet-irriterend is, wat impliceert dat het nauwelijks waarneembaar is. Bovendien zijn het vaak kansarmen en allochtonen die het meest met deze problematiek in aanraking komen, omdat ze zich minder bewust zijn van de gevaren. Op dit vlak zijn de preventiecampagnes die worden gevoerd een positieve evolutie in de bewustmaking van dit sluipend gevaar.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel ziekenhuisopnames ten gevolge van CO-vergiftiging werden geregistreerd in de jaren 2007, 2008, 2009 en 2010, met indien mogelijk een bijkomende opsplitsing naar de maand van de opname?

2) Hoeveel overlijdens vielen te betreuren met dezelfde opsplitsing als onder 1)?

Antwoord ontvangen op 3 maart 2011 :

In onze Minimale Ziekenhuisgegevens (MZG) zitten alle ziekenhuizen in België behalve het militair hospitaal van Neder-Over-Heembeek.

De laatst beschikbare MZG zijn deze van 2007.

CO-vergiftiging wordt in de ICD-9-CM codes weergegeven door de code 986 “Toxic effect of carbon monoxide”.

De tabellen hierna geven het aantal ziekenhuisverblijven weer voor de jaren 2005-2007 vanuit het standpunt van het gewest waar het ziekenhuis dat de patiënt behandeld voor CO-vergiftiging, gelegen is.

Ziekenhuisopnames

Gewest

BelgiëBrussel

Vlaanderen

Wallonie

Totaal

2005

Januari

11

60

63

134


Februari

10

72

47

129


Maart

6

31

36

73


April

6

40

32

78


Mei

3

23

25

51


Juni

0

7

18

25


Juli

2

16

7

25


Augustus

0

15

3

18


September

3

17

8

28


Oktober

6

57

19

82


November

11

39

53

103


December

10

70

44

124


Totaal

68

447

355

870

Ziekenhuisopnames

Gewest

BelgiëBrussel

Vlaanderen

Wallonie

Totaal

2006

Januari

17

60

71

148


Februari

7

81

47

135


Maart

7

60

29

96


April

7

29

15

51


Mei

10

24

30

64


Juni

4

9

15

28


Juli

0

6

5

11


Augustus

1

17

12

30


September

2

10

8

20


Oktober

4

57

19

80


November

3

40

17

60


December

7

74

19

100


Totaal

69

467

287

823

Ziekenhuisopnames

Gewest

BelgiëBrussel

Vlaanderen

Wallonie

Totaal

2007

Januari

10

64

47

121


Februari

9

40

26

75


Maart

10

58

30

98


April

2

21

14

37


Mei

6

10

25

41


Juni

3

8

7

18


Juli

2

3

9

14


Augustus

2

4

13

19


September

4

27

16

47


Oktober

5

26

20

51


November

9

39

43

91


December

11

63

52

126


Totaal

73

363

302

738

Uit deze cijfers blijkt dat CO-intoxicatie zich vooral voordoet tijdens de winter maanden.

De tabellen hierna geven het aantal ziekenhuisverblijven weer voor de jaren 2005-2007 vanuit het standpunt van het gewest waar de patiënt behandeld voor CO-vergiftiging, woont.

U merkt hier het verschijnen van de categorieën “buitenlanders” (patiënten die in het buitenland wonen) en daklozen.

Ziekenhuis-opnames

Maand

Gewest

totaalBr

Vl

Wal

Buiten-landers

Dak-loos


2005

01

8

62

64

0

0

134


02

7

67

50

5

0

129


03

5

29

38

1

0

73


04

7

34

34

3

0

78


05

4

25

22

0

0

51


06

0

6

19

0

0

25


07

1

14

9

1

0

25


08

0

15

2

1

0

18


09

1

19

8

0

0

28


10

4

50

26

2

0

82


11

10

38

54

0

0

103


12

10

71

38

2

3

124

Totaal


57

431

364

15

3

870

Ziekenhuis-opnames

Maand

Gewest

totaalBr

Vl

Wal

Buiten-landers

Dak-loos


2006

01

17

58

73

0

0

148


02

5

81

47

1

1

135


03

9

55

32

0

0

96


04

9

26

16

0

0

51


05

6

25

30

3

0

64


06

3

10

15

0

0

28


07

0

4

7

0

0

11


08

1

16

12

1

0

30


09

2

10

8

0

0

20


10

3

58

19

0

0

80


11

3

39

18

0

0

60


12

4

75

18

3

0

100

Totaal


62

457

295

8

1

823

Ziekenhuis-opnames

Maand

Gewest

totaalBr

Vl

Wal

Buiten-landers

Dak-loos


2007

01

9

61

50

1

0

121


02

6

40

29

0

0

75


03

8

59

29

2

0

98


04

1

16

15

5

0

37


05

6

10

25

0

0

41


06

1

9

7

0

1

18


07

1

4

9

0

0

14


08

2

4

12

1

0

19


09

4

25

17

1

0

47


10

3

26

22

0

0

51


11

9

37

44

1

0

91


12

8

59

54

5

0

126

Totaal


58

350

313

16

1

738

2.

Het gaat hier enkel en alleen om de overlijdens in het ziekenhuis ten gevolge van CO-vergiftiging. Over de sterfgevallen “thuis” bevatten de MZG (MKG) geen informatie.

Hierna volgt het aantal overlijdens ten gevolge van een koolstofmonoxidevergiftiging met of zonder lijkschouwing in de Belgische ziekenhuizen.

De tabellen bekeken vanuit de woonplaats van de patiënt geven dezelfde resultaten.

Ziekenhuisopnames met overlijdens

Gewest

BelgiëBrussel

Vlaanderen

Wallonie

Totaal

2005

Januari

0

1

0

1


Februari

0

0

0

0


Maart

0

0

1

1


April

0

0

0

0


Mei

0

0

1

1


Juni

0

0

0

0


Juli

0

0

1

1


Augustus

0

1

1

2


September

0

0

0

0


Oktober

0

0

1

1


November

1

0

1

2


December

0

1

1

2


Totaal

1

3

7

11

Ziekenhuisopnames met overlijdens

Gewest

BelgiëBrussel

Vlaanderen

Wallonie

Totaal

2006

Januari

2

5

2

9


Februari

0

1

0

1


Maart

0

2

1

3


April

0

0

1

1


Mei

1

0

0

1


Juni

0

0

0

0


Juli

0

1

0

1


Augustus

0

1

1

2


September

0

0

1

1


Oktober

0

1

3

4


November

0

0

0

0


December

0

3

0

3


Totaal

3

14

9

26

Ziekenhuisopnames met overlijdens

Gewest

BelgiëBrussel

Vlaanderen

Wallonie

Totaal

2007

Januari

0

4

0

4


Februari

0

0

0

0


Maart

0

3

0

3


April

0

0

0

0


Mei

0

0

0

0


Juni

0

0

0

0


Juli

0

0

0

0


Augustus

0

0

0

0


September

0

1

0

1


Oktober

0

2

1

3


November

0

1

0

1


December

0

0

0

0


Totaal

0

11

1

12