Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-867

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 27 januari 2011

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister

Kilometertellers - Vervalsingen - Cijfergegevens - Maatregelen

meetapparaat
automobiel
technische keuring
fraude
gerechtelijke vervolging
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

27/1/2011 Verzending vraag
28/4/2011 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-866

Vraag nr. 5-867 d.d. 27 januari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Er zou in ons land nogal wat gesjoemeld worden met de kilometertellers van personenwagens.

Graag kreeg ik een antwoord op volgende vragen:

1) Hoeveel gevallen van vervalsing van kilometertellers werden door de Belgische autokeuringscentra vastgesteld in 2007, 2008, 2009 en 2010 (uitgesplitst per gewest)?

2) Hoeveel van die gevallen (uitgesplitst per gewest) werden door de keuringscentra overgemaakt aan de politie of aan het parket?

3) In hoeveel van de gevallen (uitgesplitst per gewest) kwam het tot een strafrechtelijk vervolg?

4) In hoeveel gevallen (uitgesplitst per gewest) werd overgegaan tot de inbeslagname en / of verbeurdverklaring van het voertuig?

5) Kan aan de politie of aan het parket niet de instructie worden gegeven de voertuigen waarvan onomstotelijk wordt vastgesteld dat de kilometerteller werd vervalst, onmiddellijk in beslag te nemen?

6) Welke initiatieven heeft de regering al genomen om die praktijken een halt toe te roepen?

Antwoord ontvangen op 28 april 2011 :

1) Gelieve hierbij de cijfers te vinden die mij werden overgemaakt door de erkende keuringsinstellingen en VZW Car-Pass. Een indeling per gewest is niet beschikbaar daar de keuringsgegevens binnen de keuringsinstellingen niet gekoppeld zijn aan persoonsgebonden gegevens maar wel aan het voertuig.

In de tabel wordt een onderscheid gemaakt tussen technische gebreken aan de kilometerteller en de gevallen waarbij de kilometerteller zeer waarschijnlijk werd teruggedraaid naar aanleiding van een verkoop van een tweedehandswagen. Het betreft hier de gevallen waarbij de kilometerstand bij de keuring voor verkoop significant lager is dan de meest recente kilometerstand opgeslagen in de databank van Car-Pass. Deze cijfers houden geen rekening met de mogelijke fraude bij ingevoerde tweedehandswagens, aangezien in deze gevallen de kilometerhistoriek niet bekend is. Voor de invoering van het Car- Pass-systeem werd het aantal fraudegevallen op ongeveer 60 000 per jaar geschat.

Jaar

De kilometerteller werkt niet, is niet leesbaar of ontbreekt (GOCA)

Vervalsing van de kilometerteller

(CAR PASS)

2007

1 519

Geen data

2008

2 802

1 614

2009

2 142

1 395

2010

1 862

1 393

2) De km-stand wordt door de autokeuring stelselmatig genoteerd en daarna doorgegeven aan Car-Pass.

De enige afkeuring gebeurt voor een kilometerteller die niet meer werkt (zelfde stand als bij de vorige keuring) of als die onleesbaar is. In dat geval wordt een beperkte geldigheid van 15 dagen gegeven.

Door de autokeuring worden er geen gevallen overgemaakt aan politie of parket.

3-4-5) Voor deze vragen ben ik niet bevoegd en dient het geachte lid zich te richten tot mijn collega-ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken.

6)De wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen werd eind 2006 volledig uitgevoerd en is dus sindsdien integraal van toepassing.

Deze wetgeving, die uniek is in Europa, heeft bewezen een effectief middel te zijn tegen de vervalsing van kilometerstanden en tijdens die jaren is het aantal wagens waarvan de kilometerteller werd vervalst, drastisch gedaald.

Deze regelgeving geldt echter uitsluitend – het zou niet anders kunnen – voor het Belgisch grondgebied en voor voertuigen die hier zijn ingeschreven. Een bredere aanpak binnen een Europese context zou nog een grote stap vooruit kunnen betekenen en ik ben daar dan ook een overtuigd voorstander van.

Samen met mijn collega bevoegd voor Consumentenzaken heb ik een eerste stap gezet in die richting tijdens het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie in het kader van het Colloquium CARS 2010.