Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8630

van Yoeri Vastersavendts (Open Vld) d.d. 27 maart 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen

Rijksdienst voor pensioenen - Ziektedagen

Rijksdienst voor Pensioenen
ziekteverlof
officiŽle statistiek

Chronologie

27/3/2013 Verzending vraag
25/4/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-8630 d.d. 27 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan de geachte minister de gegevens meedelen met betrekking tot het gemiddeld aantal ziektedagen per voltijds equivalent voor de jaren 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012 voor personeel tewerkgesteld bij de Rijksdienst voor pensioenen?

Antwoord ontvangen op 25 april 2013 :

In antwoord op zijn vragen heb ik de eer om het geachte lid het volgende mee te delen.

Het gemiddeld aantal dagen afwezigheid wegens ziekte voor het personeel tewerkgesteld bij de Rijksdienst voor Pensioenen bedraagt:

Jaar

Gemiddeld aantal dagen per VTE:

2008

16,82

2009

18,32

2010

17,53

2011

16,29

2012

16,08