Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8561

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 20 maart 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Eerste hulp bij ongevallen - Opleidingen - Bewustmakingscampagnes

eerste hulp
ongeval bij het vervoer
geneeskundige noodhulp
bewustmaking van de burgers

Chronologie

20/3/2013 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-8561 d.d. 20 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit een enquête van Touring en Het Rode Kruis zijn verontrustende cijfers naar boven gekomen in verband met het toepassen van eerste hulp. Slechts 14 procent van de ondervraagden weet welke stappen ze moeten volgen en amper 13 procent zegt een hartmassage te kunnen geven. Meer dan een derde kent het internationaal noodnummer 112 niet. Deze cijfers zijn nochtans niet verrassend aangezien meer dan de helft van de Belgen nooit een EHBO-cursus heeft gevolgd.

1) Loopt er een bewustmakingscampagne om de Belgische bevolking te motiveren een cursus EHBO te volgen of is er een intentie om deze op te starten?

2) Biedt de Belgische overheid gratis cursussen aan, dit eventueel in samenwerking met het Rode Kruis of een andere organisatie? Zo ja, met welke frequentie en verspreidingsgebied?

3) Worden steden en gemeenten aangemoedigd om zelf, op regelmatige basis, gratis cursussen te organiseren voor hun bevolking?

4) Is de opleiding EHBO verplicht voor mensen die beroepen of taken uitvoeren waar ze een bepaalde verantwoordelijkheid dragen voor anderen? Bijvoorbeeld voor leerkrachten, onthaalmoeders of leiders bij jeugdbewegingen?

5) Het verplichten van een EHBO-cursus voor het behalen van het rijbewijs zou de cijfers op lange termijn omhoog helpen, dit wordt reeds toegepast in landen zoals Duitsland en Denemarken. Is er interesse om dit in te voeren in België?