Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8413

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 8 maart 2013

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister

Motorrijders - Veiligheid - Evolutie - Campagnes

tweewielig voertuig
verkeersveiligheid
officiële statistiek
ongeval bij het vervoer
bewustmaking van de burgers

Chronologie

8/3/2013 Verzending vraag
10/10/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-8413 d.d. 8 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De lancering van een nieuwe campagne rond verkeersveiligheid van het Waals gewest legt de aandacht op motorrijders. 17 % van de doden op de Waalse wegen zijn bestuurders van motoren en bromfietsen. Volgens Sofico is het sterftecijfer bij motorrijders 10 tot zelfs 20 maal hoger dan bij automobilisten. Ondertussen blijft het aantal motorrijders op de Waalse wegen toenemen, de laatste 20 jaar zagen we een stijging van 60%. De ongelukken zijn in 65% van de gevallen veroorzaakt door contact met andere bestuurders, 80% van deze andere bestuurders zijn automobilisten.

" Motard repéré = Accident évité " luidt de slogan van de nieuwe campagne. Hiermee wil men automobilisten duiden op de aanwezigheid van motorrijders op de Waalse wegen en bestuurders van motoren aanmoedigen om defensief te rijden.

1) In Wallonië zien we de laatste 20 jaar een stijging van 60% onder de motorrijders. Zijn er cijfers beschikbaar over deze trend in Vlaanderen?

2) Hoeveel procent van de doden op de Vlaamse wegen in 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012 waren motorrijders?

3) Hoeveel procent van deze dodelijke ongevallen op de Vlaamse wegen in 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012 zijn veroorzaakt door een botsing met een ander voertuig?

4) Is men van plan de campagne om de veiligheid van motorrijders te bevorderen naar heel België door te trekken?

5) In Frankrijk is het sinds 1 januari 2013 voor motorrijders verplicht om een reflecterend jasje te dragen boven hun motorkledij. Op welke wijze wordt de persoonlijke beveiliging van de motorrijders in ons land aangepakt?

Antwoord ontvangen op 10 oktober 2013 :

1) In 1990 hebben de motorfietsers 148 miljoen kilometers op het Waalse wegennet afgelegd. In 2010 (meest recente cijfers) is het aantal kilometers afgelegd door motorfietsers tot 588 miljoen gestegen. Deze stijging bedraagt 296%, ofwel min of meer drie keer meer dan 20 jaar geleden.

In Vlaanderen reden de motorfietsers 177 miljoen kilometer in 1990. In 2010 is dit cijfer gestegen tot 664 miljoen. De stijging bedraagt 276% en is dus iets minder sterk dan in Wallonië. 

2) Het aantal omgekomen motorfietsers is stabiel over de jaren. Maar het totaal aantal doden 30 dagen kent een forse daling. Het aandeel motorfietsers binnen het totaal aantal doden 30 dagen stijgt dus jaar na jaar. In 2011 maakten motorfietsers 15 % van alle verkeersdoden uit. 

 

Jaar

Aantal motorfietsers  doden 30 dagen

Totaal aantal doden 30 dagen

% motorfietsers in de doden 30 dagen

2007

58

528

11%

2008

57

495

12%

2009

74

479

15%

2010

54

437

12%

2011

66

430

15%

Bron : Federale Overheidsdienst (FOD) Economie ADSEI / Infografie : Belgische Instituut voor de verkeersveiligheid (BIVV) 

3) In 2011 werden 68 % van de dodelijke ongevallen met minstens één motorfietser veroorzaakt door een botsing met een ander voertuig. 

Jaar

 

Botsing tussen motorfietser

en ander voertuig

 

Totaal aantal ongevallen met gedode motorfietsers

% botsingen tussen motorfietser en ander voertuig

 

2007

40

58

69%

2008

35

55

64%

2009

50

73

68%

2010

32

52

62%

2011

44

65

68%

Bron : FOD Economie ADSEI / Infografie : BIVV 

4) In het kader van Go For Zero voerde het BIVV sensibiliseringscampagnes over het wederzijds respect tussen motorrijders en automobilisten. Dit thema zal ook in een persbericht van eind april worden besproken. De website Go For Zero zal worden bijgewerkt en de minifilmpjes die het afgelopen jaar werden gemaakt in samenwerking met de Motorcycle Council zullen worden geheractiveerd via een online communicatieplan en via de sociale netwerken van het BIVV. Tegelijkertijd zal een speciale e-mail worden verzonden aan de 30.000 abonnees van de databank Go For Zero. 

De motorrijders zullen gesensibiliseerd worden via gespecialiseerde kanalen (websites en e-newsletters, aanplakbiljetten en folders in gespecialiseerde winkels en rijscholen). Vanaf de maand mei zullen er ook sensibiliseringsacties worden gehouden op verschillende motorevenementen. 

5) De verplichting voor motorrijders om in Frankrijk een reflecterend vestje te dragen, werd geschrapt.

Op infrastructureel gebied zijn zowel het Vlaamse als het Waalse Gewest bezig met het aanpassen van de vangrails met het oog op een betere bescherming van motorrijders.

De resultaten van de MOTAC-studie (Motorcycle Accidents) worden binnenkort voorgesteld door het BIVV. Als daaruit blijkt dat met het oog op verkeersveiligheid bepaalde maatregelen dienen genomen te worden, ben ik de eerste die daarover bereid is na te denken.