Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8403

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 6 maart 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Voedselveiligheid - IKEA - Coliform-bacterie in chocoladecake - Gezondheidsrisico's

voedselveiligheid
suikerwaren
verontreiniging van voedingsmiddelen
dierlijk product
Keuringsdienst van waren

Chronologie

6/3/2013Verzending vraag
23/4/2013Antwoord

Vraag nr. 5-8403 d.d. 6 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Chinese autoriteiten vernietigden 1,87 ton ingevoerde en voorverpakte chocoladecake van IKEA. In de chocoladecake werden sporen van een bacterie aangetroffen die zich ook in menselijke en dierlijke uitwerpselen bevindt. Volgens de Chinese pers werden in de chocoladecake hoge concentraties van de coliform-bacterie teruggevonden. De cake was in januari vanuit Zweden in de haven van Shanghai terechtgekomen.

IKEA zelf wou eerst meer uitleg van zijn eigen chocoladeleverancier alvorens te reageren, maar ondertussen heeft het de cake in 23 landen uit de cafetaria's gehaald. De voedselschandalen stapelen zich echter op. IKEA is als meubelgigant actief over de ganse wereld. Het is daarom niet ondenkbaar dat de chocoladecake ook naar andere vestigingen is verscheept.

Ik wil de minister de volgende vragen stellen:

1) Is ze op de hoogte van het feit dat de coliform-bacterie is teruggevonden in een grote hoeveelheid van de chocoladecake van IKEA, een bedrijf dat ook in BelgiŽ actief is?

2) Zijn er aanwijzingen dat dergelijke besmette partijen ook in ons land terechtkomen?

3) Heeft de minister reeds een onderhoud gehad met IKEA over de recente voedselschandalen binnen dit bedrijf (paardenvlees in Zweedse balletjes, uitwerpselen in chocoladecake)? Welke zijn de procedures wanneer een bedrijf hiermee wordt geconfronteerd?

4) Wat zijn de gevolgen voor de volksgezondheid indien dergelijke besmette partijen in de voedselketen terechtkomen?

5) De voedselschandalen stapelen zich op. Wordt het niet dringend tijd om een evaluatie te maken van onze opsporingstechnieken en ons handhavingsbeleid? Wat doet de minister om de Belgische consument zekerheid te verschaffen over de herkomst van de dierlijke producten?

Antwoord ontvangen op 23 april 2013 :

In antwoord op uw vraag, heb ik de eer u te laten weten dat de inhoud ervan onder de bevoegdheid valt van mijn collega, mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO), Zelfstandigen en Landbouw.