Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8321

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 27 februari 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Voedseloverschotten - Wegschenken van voedsel - Aanmoedigen van winkelketens - Aanpassing wetgeving

grootwarenhuis
paardenvlees
gift
hulp aan minderbegunstigden
overtollige voorraad
armoede
voedingsproduct

Chronologie

27/2/2013 Verzending vraag
18/3/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8322

Vraag nr. 5-8321 d.d. 27 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Nu het paardenvleesschandaal blijft uitdeinen worden ook de verschillende handelwijzen van de betrokken landen duidelijk. In Finland schenkt een producent zijn maaltijden met paardenvlees weg aan een goed doel, in Duitsland wordt opgeroepen om hetzelfde te doen onder voorwaarde dat er nieuwe etiketten worden aangebracht. In BelgiŽ is hiervan echter geen sprake. De FOD Volksgezondheid zal het voedsel met paardenvlees niet vrijgeven aangezien het deel uitmaakt van het onderzoek. Als blijkt dat er met de maaltijden gefraudeerd werd worden deze vernietigd.

In Herstal werd er een merkwaardige overeenkomst gesloten bij het vernieuwen van de licenties van de lokale Carrefour. Al het voedsel dat niet meer verkocht mag worden maar nog steeds eetbaar is, zal geschonken worden aan verenigingen voor minderbedeelden. Een werkwijze die in alle supermarkten van Herstal zal doorgetrokken worden en ondertussen door Carrefour in al hun winkels wordt toegepast.

Mijn vragen aan de geachte minister van Volksgezondheid:

1) Wordt er nagedacht om de Belgische wetgeving aan te passen zodat het perfect eetbare voedsel in een situatie zoals deze in de toekomst niet vernietigd hoeft te worden?

2) Welke winkelketens werken momenteel al samen met organisaties om hun voedseloverschotten te doneren aan minderbedeelden?

Mijn vragen aan de geachte minister van Middenstand:

3) Worden de Belgische winkelketens aangemoedigd door de overheid om dit te doen? Hoe gebeurt dit?

4) Worden zij geÔnformeerd over de mogelijkheden en de praktische organisatie voor het wegschenken van voedsel?

Antwoord ontvangen op 18 maart 2013 :

In antwoord op uw vraag, heb ik de eer u te laten weten dat de inhoud ervan onder de bevoegdheid valt van mijn collega, mevrouw Sabine Laruelle et mijn collega J. Vande Lanotte.