Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8319

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 26 februari 2013

aan de minister van Justitie

Slachtoffers van opzettelijke gewelddaden - FinanciŽle hulp - Slachtofferfonds - Overzicht - Terugbetaling

slachtoffer
slachtofferhulp

Chronologie

26/2/2013 Verzending vraag
7/5/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-8319 d.d. 26 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Slachtoffers van opzettelijke gewelddaden kunnen onder bepaalde voorwaarden om financiŽle hulp van de federale Staat verzoeken. Dit is vaak het geval wanneer de dader onbekend is of niet in staat is tot het vergoeden van de slachtoffers. Op die manier ontlopen daders vaak de financiŽle straf die hen toekomt.

1) Hoeveel slachtoffers hebben in 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012 financiŽle hulp gevraagd aan de federale staat?

2) Welke totaalbedragen werden in deze jaren uitgekeerd?

3) Als de dader alsnog gevat wordt, wordt deze dan verplicht om de som uitgekeerd door slachtofferhulp terug te betalen aan de federale Staat?

4) Als de dader niet in staat is om het opgelegde bedrag te betalen aan zijn slachtoffer, wordt er dan een regeling getroffen dat deze in meerdere schijven over een langere periode het bedrag kan terugbetalen aan het Slachtofferfonds?

Antwoord ontvangen op 7 mei 2013 :

1) De cijfers zien er als volgt uit : 

2008 : 1 237

2009 : 1 235

2010 : 1 449

2011 : 1 373

2012 : 1 234 

2) De totaalbedragen (in miljoen euro) zijn de volgende : 

2008 : 10,3

2009 : 9,4

2010 : 9,9

2011 : 8,8

2012 : 9,4 

3) Het antwoord op deze vraag is negatief.

Wel dient gewezen op artikel 39, paragraaf 2, van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen : 

De Staat kan de volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de toegekende hulp vorderen wanneer het slachtoffer na de uitbetaling ervan in enige hoedanigheid schadeloosstelling verkrijgt.

Vooraleer een vordering tot terugbetaling wordt ingeleid, verstrekt de commissie aan de minister van Financiën een met redenen omkleed advies.” 

4) In antwoord op deze vraag dient erop gewezen te worden dat de eventuele afbetalingen door de dader niet rechtstreeks aan het Slachtofferfonds verricht worden, maar wel aan het bevoegde kantoor van de registratie en domeinen, in het ambtsgebied waarvan de schuldenaar zijn woonplaats of gewone verblijfplaats heeft. Het is inderdaad aan dit kantoor dat het secretariaat van de Commissie een voor eensluidend afschrift van de definitieve beslissingen van de Commissie bezorgt, samen met een opgave van de sommen die bij wege van indeplaatsstelling moeten worden ingevorderd.

De eigenlijke uitoefening van het subrogatoir verhaalsrecht en de invordering van de sommen gebeurt dan ook door de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën, weliswaar op verzoek van de Commissie.