Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8220

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 20 februari 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Inbraken - Camera's met nummerplaatherkenning

diefstal
gemeentepolitie
misdaadbestrijding
politiecontrole
verkeerscontrole
opnameapparaat
registratie van een voertuig
videobewaking

Chronologie

20/2/2013 Verzending vraag
15/4/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-8220 d.d. 20 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In heel BelgiŽ is het aantal inbraken gestegen met bijna 10 %. In sommige zones is het aantal zelfs verdubbeld op vier jaar tijd.

In steden waar het aantal inbraken echter gedaald is, zien we vaak dat deze zones met camera's met nummerplaatherkenning werken. In Mechelen leidde dit, in combinatie met veel controles en tips aan de bewoners, zelfs tot een daling van 16 procent in 2012 tegenover dezelfde periode in 2011.

1) Welke politiezones werken reeds met camera's met nummerplaatherkenning?

2)Wat zijn de resultaten in verband met woninginbraken voor 2012 ten opzichte van 2011 in deze zones?

3) Zijn er goede resultaten op andere vlakken die in verband gebracht worden met de effectiviteit van camera's met nummerplaatherkenning?

Antwoord ontvangen op 15 april 2013 :

In antwoord op zijn vraag, heb ik de eer het geachte lid mee te delen dat :

Vragen 1. en 2.

Het installeren van camera’s met nummerplaatherkenning (= ANPR-camera’s) is, net zoals voor elke andere bewakingscamera, een bevoegdheid van de gemeente voor de gemeentewegen en van het gewest voor de gewestwegen en autosnelwegen. Ik beschik op federaal niveau niet over een overzicht van politiezones die werken met ANPR-camera’s. In de provincie Oost-Vlaanderen is er echter een werkgroep opgericht waarbij er getracht wordt de camera’s in kaart te brengen voor de volledige provincie. Ook andere provincies hebben reeds aangegeven dat men op provinciaal niveau camerabewaking wenst te bespreken.

Er bestaan dus geen cijfers over de vermindering van inbraken in de zones die ANPR camera gebruiken. Ik kan hieraan toevoegen dat het gebruik van ANPR camera’s een ontradend effect heeft op de criminaliteit in het algemeen (dit blijkt met name uit wetenschappelijk onderzoek over camera’s in de openbare ruimte) maar men kan de band niet bepalen tussen het gebruik van ANPR camera’s en de vermindering van inbraken in het bijzonder. De afname van een criminaliteitsverschijnsel heeft altijd een multifunctionele verklaring en kan zich derhalve niet begrenzen tot de aanwezigheid van camera’s. 

Vraag 3.

ANPR-camera’s kunnen onder meer toegepast worden voor verkeershandhaving, verkeerskundige beeldvorming en politionele offline data-analyse zoals retroactieve opzoekingen en politionele beeldvorming. Er kunnen ook listings gekoppeld worden aan het ANPR-systeem, zoals black lists en white lists. ANPR-camera’s zullen slechts doeltreffend kunnen zijn indien de plaatsing ervan gebaseerd is op een analyse van de specifieke lokale context en indien dit past in een ruimer beleid.

Bij het opstellen van een cameraplan, is er nood aan een duidelijke beleidsvisie op criminaliteit en onveiligheid en (politie)organisatie. De ANPR-camera’s bieden veel mogelijkheden, maar zijn slechts één van de middelen die kunnen toegepast worden binnen een integrale aanpak van verschillende criminaliteitsfenomenen.