Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8219

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 20 februari 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Inbraken - Zone-overschrijdende werking van de politiediensten

diefstal
gemeentepolitie
misdaadbestrijding

Chronologie

20/2/2013 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-8219 d.d. 20 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In heel BelgiŽ is het aantal inbraken gestegen met bijna 10 %. In sommige zones is het aantal zelfs verdubbeld op vier jaar tijd.

Een zone-overschrijdende werking tussen de verschillende politiezones zou kunnen helpen bij het bestrijden van dit probleem. Dit zou voor een geÔntegreerde aanpak zorgen die uiteindelijk kan leiden tot een vermindering van het aantal politiezones. Aangezien de capaciteit schaars is zou dit in gevallen van nood een meerwaarde kunnen bieden.

1) Hoeveel politiezones in BelgiŽ werken nu reeds zone-overschrijdend? Welke zijn dit?

2) Voor welke fenomenen wordt er zone-overschrijdend gewerkt?

3) Welke resultaten levert dergelijke aanpak op vlak van capaciteitswinsten op? Kunnen uit de zone-overschrijdende samenwerkingsverbanden lessen getrokken worden op het vlak van de opportuniteit om naar een fusie van zones te streven?

4) Hoe kijkt de geachte minister zelf aan tegen dergelijke fusies? Bestaan er hierover binnen de federale politie of op andere echelons studies of denkoefeningen en wat zijn de resultaten ervan?