Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8173

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 19 februari 2013

aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Afstappen op een spoor zonder perron - Infrabel - Gevaar

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer

Chronologie

19/2/2013 Verzending vraag
11/7/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-8173 d.d. 19 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Eind vorig jaar beleefden tientallen reizigers de schrik van hun leven in het station van Denderleeuw. Toen kwam een trein plots in beweging terwijl er reizigers op de sporen liepen. De pendelaars waren daar gedropt zodat ze nog snel hun aansluiting konden halen. Volgens de woordvoerder van de Infrabel gebeurt dat wel meer en is het perfect veilig.

De trein van Geraardsbergen naar Aalst kwam met twee minuten vertraging aan in het station van Denderleeuw. Normaal stappen de reizigers uit op spoor 8. Deze keer stopte de trein op spoor 11, het gedeelte voor de goederentreinen en zonder perron. Aangezien de deuren opengingen, stapte iedereen uit. De reizigers stapten over spoor 10 en spoor 9 om naar spoor 8 te gaan. Opeens kwam de trein op spoor 9 in beweging.

Volgens Infrabel was de situatie niet gevaarlijk. Er waren drie personen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) om de reizigers over de sporen te begeleiden. Ze lieten de reizigers in het goederenstation aankomen en via een dienstweg naar perron 9 gaan omdat ze anders vijftien minuten moesten wachten en hun aansluiting zouden missen. Deze maatregel wordt volgens Infrabel wel meer toegepast (zie het artikel van Frank Eeckhout, 'Tientallen reizigers bijna onder trein die plots achteruit reed' in Het Laatste Nieuws van 12 december 2012, pag. 18).

In dit kader volgende vragen:

1) Beschikt de geachte minister over cijfergegevens voor de periode 2008 tot en met 2012 betreffende het aantal keer dat reizigers in ons land worden gedropt op een spoor zonder perron? In hoeveel van die gevallen moesten ze over sporen lopen naar een ander perron? Hoe vaak ontstond daarbij eventueel commotie of trad er gevaar op?

2) Deelt hij de visie van Infrabel dat dergelijke situaties niet gevaarlijk zijn? Kan hij zijn antwoord toelichten? Welke maatregelen wil hij eventueel overwegen om het gevaar te beperken?

Antwoord ontvangen op 11 juli 2013 :

Als antwoord op de vragen van het geachte lid deelt de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-groep de volgende elementen mee :

1. Infrabel deelt me mee dat ze hierover geen statistieken verzamelt.

2. Volgens Infrabel houdt het afstappen op een spoor zonder perron (zoals in Denderleeuw) geen gevaar in omdat de nodige maatregelen werden genomen. De medewerkers van NMBS-Mobility maakten het voor de passagiers ook mogelijk om via een dienstweg op een veilige manier het andere perron te bereiken.

Het betreft hier een uitzonderlijk geval. Infrabel heeft de nodige veiligheidsmaatregelen genomen om alle verkeer naar de sporen 9 en 10 te verbieden. Bovendien was de procedure duidelijk afgesproken met de medewerkers van de NMBS die ter plaatse waren om de reizigers via het dienstpad te begeleiden.