Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-814

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 27 januari 2011

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister

Gestolen voertuigen - Aantallen - Invoering van het tweeledige inschrijvingsbewijs

diefstal
automobiel
registratie van een voertuig
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

27/1/2011 Verzending vraag
28/3/2011 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-813

Vraag nr. 5-814 d.d. 27 januari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 22 mei 2008 heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers een resolutie goedgekeurd betreffende de invoering van het inschrijvingsbewijs in twee delen (Doc. Kamer 52-0510/003). De resolutie vroeg de regering gebruik te maken van de Europese richtlijn, de buitenlandse voorbeelden te volgen en dus te voorzien in een inschrijvingsbewijs in twee delen.

Omdat het enkele inschrijvingsbewijs in bepaalde gevallen de diefstal en de doorverkoop van wagens vergemakkelijkt, werd voor een tweedelig inschrijvingsbewijs gekozen. Met een tweedelig inschrijvingsbewijs kan een wagen pas doorverkocht worden bij voorlegging van beide delen van het bewijs. Wanneer bij diefstal het tweede deel nog bij de wettige eigenaar ligt, kan de koop niet doorgaan.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Kunt u cijfers geven, uitgesplitst per gewest, over het aantal gestolen voertuigen in de periode 2007-2010? Hoeveel daarvan werden naderhand teruggevonden?

2) Kunt u de stand van zaken meedelen betreffende de invoering van het tweeledige inschrijvingsbewijs? Hebt u al zicht op de manier waarop de resolutie in de praktijk zal worden uitgevoerd? Graag toelichting bij uw standpunt?

Antwoord ontvangen op 28 maart 2011 :

1) In bijlage vindt u de gevraagde statistieken.

De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer beschikt niet over statistieken rond het aantal teruggevonden voertuigen. Deze materie behoort tot de bevoegdheid van de Federale Politie.

2) Zoals in het verleden reeds aangehaald wordt er binnen de Federale Overheidsdeinst Mobiliteit en Vervoer gewerkt aan het project Mobivis wat staat voor Mobility Vehicle Information System. Dit project verloopt volgens schema. In die mate zelfs dat op dit ogenblik de grote stakeholders bevoegd voor verzekeringen, keuring en verkeersbelasting meer en meer bij het project betrokken worden.

Een onderdeel van dit project is de tracabiliteit van voertuigen.

Een eerste onderzoek leert echter dat een kentekenbewijs in twee delen een overlapping wordt met voornoemde tracabiliteit.

Jaar/Regio

Vlaanderen

Wallonië

Brussel

andere

Totaal2005

8231

9139

4863

8

222412006

8719

9628

4857

8

232122007

11174

10687

5641

8

275102008

14678

13125

5977

17

337972009

15649

12942

6249

7

348472010

17422

13401

6600

11

374342011

2283

2038

851

0

5172