Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-813

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 27 januari 2011

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Gestolen voertuigen - Aantallen - Invoering van het tweeledige inschrijvingsbewijs

diefstal
automobiel
registratie van een voertuig
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

27/1/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-814
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3973

Vraag nr. 5-813 d.d. 27 januari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 22 mei 2008 heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers een resolutie goedgekeurd betreffende de invoering van het inschrijvingsbewijs in twee delen (Doc. Kamer 52-0510/003). De resolutie vroeg de regering gebruik te maken van de Europese richtlijn, de buitenlandse voorbeelden te volgen en dus te voorzien in een inschrijvingsbewijs in twee delen.

Omdat het enkele inschrijvingsbewijs in bepaalde gevallen de diefstal en de doorverkoop van wagens vergemakkelijkt, werd voor een tweedelig inschrijvingsbewijs gekozen. Met een tweedelig inschrijvingsbewijs kan een wagen pas doorverkocht worden bij voorlegging van beide delen van het bewijs. Wanneer bij diefstal het tweede deel nog bij de wettige eigenaar ligt, kan de koop niet doorgaan.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Kunt u cijfers geven, uitgesplitst per gewest, over het aantal gestolen voertuigen in de periode 2007-2010? Hoeveel daarvan werden naderhand teruggevonden?

2) Kunt u de stand van zaken meedelen betreffende de invoering van het tweeledige inschrijvingsbewijs? Hebt u al zicht op de manier waarop de resolutie in de praktijk zal worden uitgevoerd? Graag toelichting bij uw standpunt?