Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8025

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 5 februari 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Gestolen voorwerpen - Aangiftes - Teruggave van gestolen eigendom aan eigenaars - Communicatie - Openbare verkoop - Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn

diefstal
politie
OCMW
hulp aan minderbegunstigden
officiŽle statistiek
slachtofferhulp

Chronologie

5/2/2013 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-8025 d.d. 5 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Gestolen voorwerpen die door de politie worden teruggevorderd vinden vaak niet de weg terug naar hun eigenaren. Als het onmogelijk blijkt om het gestolen voorwerp en de eigenaar aan elkaar te linken worden deze objecten, indien ze niet worden opgeŽist, na een bepaalde tijdspanne aan lage prijzen openbaar verkocht.

Op de website van de federale overheid wordt er in subpagina's, onder opsporingsberichten, gemeld welke gestolen objecten men heeft teruggevonden. Een aparte website om slachtoffers te informeren over de gevonden objecten en eenvoudige zoekcriteria zou ervoor kunnen zorgen dat meer slachtoffers hun weg terugvinden naar de gestolen eigendom.

1) Beschikt de geachte minister over cijfergegevens voor 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012 over het aantal aangiftes voor gestolen goederen?

2) Beschikt zij over cijfergegevens voor 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012 over het aantal goederen die wel terug aan de eigenaars konden gegeven worden?

3) Op de website van de federale politie kan men teruggevonden goederen bekijken. Wordt er voldoende gecommuniceerd naar de slachtoffers, dat ze deze site regelmatig in het oog moeten houden om hun eigendom terug te vinden? Op welke manier gebeurt dit?

4) Is er intentie om een aparte site op te richten waar slachtoffers terecht kunnen om makkelijk de zoektocht naar hun gestolen goederen verder te zetten?

5) Bestaat er momenteel al een samenwerking tussen de politie en het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) op vlak van in beslag genomen goederen en objecten die niet worden opgeŽist? Deze goederen worden na verloop van tijd openbaar verkocht. Dit terwijl veel behoeftigen nood hebben aan zaken zoals laptops, fietsen enz..