Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7849

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 21 januari 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Verdachte gedragingen - Meldingen - Sensibilisatie - Aantallen

gemeentepolitie
misdaadbestrijding
bewustmaking van de burgers
geografische spreiding
openbare veiligheid

Chronologie

21/1/2013 Verzending vraag
20/3/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-7849 d.d. 21 januari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Er is de jongste tijd heel wat te doen over het melden van verdachte gedragingen aan de politie. In dat verband is het belangrijk en interessant te vernemen in welke mate dat nu al gebeurt.

1) Hoeveel meldingen "verdachte gedragingen" ontving de lokale politie, opgesplitst per politiezone, in 2009, 2010, 2011 en 2012?

2) In welke mate steunt de minister de initiatieven van parketten, burgemeesters, en anderen die de burgers oproepen om dergelijke gedragingen te melden? Is ze voornemens er sensibiliserend rond te werken?

Antwoord ontvangen op 20 maart 2013 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

1. Op nationaal niveau beschik ik niet over de gevraagde cijfers. In de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) worden enkel gegevens geregistreerd betreffende de misdrijven die vastgesteld worden door middel van een proces-verbaal. Meldingen van “verdachte handelingen” worden niet in een proces-verbaal opgenomen. Deze meldingen worden op lokaal niveau afgehandeld waarbij deze gegevens derhalve niet in de ANG worden geregistreerd.

2. De ministeriële omzendbrief BIN van 10 december 2010 heeft de mogelijkheden om een Buurtinformatienetwerk (BIN) op te richten verruimd en de doelstellingen geactualiseerd. Een BIN biedt de burger de mogelijkheid om zelf een deel van de verantwoordelijkheid voor de eigen veiligheid op te nemen binnen een gestructureerd kader. Het is aan te moedigen dat bewoners verdachte handelingen melden aan de politiediensten zodat ze hierover feedback of preventief advies kunnen ontvangen.

Oproepen tot gestructureerde observatie en meldingen aan de overheid die niet binnen de krijtlijnen van de ministeriële omzendbrief Buurtinformatienetwerken 2010 vallen steun ik niet. Het oprichten van buurtinformatienetwerken zoals omschreven in voornoemde omzendbrief wordt ten volle gesteund.