Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7847

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 21 januari 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Armoede - Armoedegrens - Alleenstaande gezinnen - Evolutie - Sociale woningen - Subsidies - Mobiliteit - Automatische toekenning van steun

armoede
officiŽle statistiek
sociale woning
ongehuwde ouder

Chronologie

21/1/2013 Verzending vraag
4/4/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7848

Vraag nr. 5-7847 d.d. 21 januari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Vier op tien gezinnen van alleenstaanden leven onder de armoedegrens. Die groep, meestal gezinnen van alleenstaande vrouwen, is zeer kwetsbaar voor de crisis. In het Franstalige gebied moet 24 % van die gezinnen het stellen met een netto inkomen van 1†000 tot 2†000 euro per maand. Het aantal eenoudergezinnen is de jongste 5 jaar met 35 % gestegen. Als die trend niet keert, zullen die cijfers blijven stijgen.

Veel alleenstaande moeders werken halftijds om hun kinderen buiten de schooluren te kunnen opvangen. Daardoor moeten ze overleven met een klein budget waarin de kosten voor huisvesting en verplaatsing het zwaarst doorwegen.

1) Heeft de geachte minister cijfergegevens over het aantal gezinnen van alleenstaanden die onder de armoedegrens leven voor 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012?

2) De wachtlijsten voor sociale woningen blijven maar langer worden, het aanbod volgt de vraag niet. Krijgen die personen prioriteit bij het toekennen van sociale huurwoningen?

3) Bestaat er een subsidie om alleenstaande ouders de kinderopvang te helpen betalen zodat ze voltijds kunnen werken?

4) Mobiliteit is een groot probleem aangezien de kosten van een wagen vaak te hoog liggen voor deze mensen. Toch is vervoer naar het werk, school en opvang essentieel. Is er al gedacht aan een oplossing voor dit probleem? Zoals het gratis of aan voordelige prijs aanbieden van abonnementen voor het openbaar vervoer?

5) Momenteel is er nog heel wat papierwerk nodig om de steun te krijgen waar deze gezinnen recht op hebben. Vaak weten ze ook niet op welke manier ze net gesteund kunnen worden. Zijn er folders waarin eenvoudig wordt uitgelegd waar deze mensen recht op hebben en hoe ze dit moeten aanvragen? Bereiken deze folders ook actief hun publiek of worden ze enkel passief ter beschikking gesteld?

6) Er werd gepleit voor een automatische toekenning van deze steun. Wordt er verder gewerkt aan dit voorstel?

Antwoord ontvangen op 4 april 2013 :

Voor deze vragen wens ik u te verwijzen naar de antwoorden gegeven door de Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoede¬bestrijding, aan wie u de vragen tevens gesteld heeft.