Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7697

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 11 januari 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Huishoudelijk en intrafamiliaal geweld - Politionele aangiften en acties - Veroordelingen

huiselijk geweld
gerechtelijke vervolging
officiŽle statistiek
strafsanctie

Chronologie

11/1/2013 Verzending vraag
20/3/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7698

Vraag nr. 5-7697 d.d. 11 januari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Huishoudelijk en intrafamiliaal geweld zijn zorgwekkende fenomenen die de nodige aandacht verdienen, vandaar een aantal vragen.

Voor de geachte minister van Binnenlandse Zaken :

1) Hoeveel politionele aangiften werden er in 2009, 2010, 2011 en 2012 gedaan wegens "huiselijke moeilijkheden/gezinsconflict zonder slagen" en "huiselijke moeilijkheden/gezinsconflicten met slagen" ?

2) Op welke wijze en waar worden hiertegen specifieke acties door de politie (federaal en lokaal), al dan niet in samenwerking met andere actoren, waaronder de parketten, ondernomen ?

Voor de geachte minister van Justitie :

Hoeveel veroordelingen (opgesplitst per gerechtelijk arrondissement) werden er voor de jaren en de feiten vermeld onder vraag 1 uitgesproken ?

Antwoord ontvangen op 20 maart 2013 :

In antwoord op vraag 1, gelieve hierbij het aantal geregistreerde feiten inzake intrafamiliaal geweld op nationaal en arrondissementeel niveau te willen vinden. De gegevens werden opgemaakt voor de periode 2009-2011 alsook voor het eerste semester van 2012.

Volgende vormen van intrafamiliaal geweld worden onderscheiden :

Daarnaast worden drie slachtoffergroepen onderscheiden:

De gegevens in bijlage mogen niet opgeteld worden gezien eenzelfde feit kan gericht zijn tegen meerdere slachtoffergroepen of meerdere vormen van geweld kan omhelzen.

Deze statistieken staan ook gepubliceerd op www.fedpol.be.

De gegevens werden opgemaakt op basis van de databankafsluiting van 16 november 2012.

"De door het geachte lid gevraagde gegevens werden haar rechtstreeks meegedeeld.  Gelet op de aard ervan worden zij niet gepubliceerd, maar liggen zij ter inzage bij de griffie van de Senaat."