Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7686

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 11 januari 2013

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister

Wielerwedstrijden - Seingevers - Agressie - Statuut - Bevoegdheden - Klachten

sportmanifestatie
tweewielig voertuig
verkeersvoorschriften

Chronologie

11/1/2013 Verzending vraag
28/5/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7685

Vraag nr. 5-7686 d.d. 11 januari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Seingevers er zijn er zo'n 7000 in ons land zijn een belangrijke schakel bij het in goede banen leiden van wielerwedstrijden. Zonder deze vrijwilligers zou de wielersport wellicht geen toekomstperspectieven meer hebben. Naar verluidt zouden deze mensen regelmatig het voorwerp uitmaken van verbale en lichamelijke agressie op het ogenblik dat zij autobestuurders of anderen gedurende een bepaalde tijd vragen om niet verder te rijden.

Er wordt al lange tijd aangedrongen op een herziening van hun statuut.

In dit kader had ik de volgende vragen voor de geachte minister:

1) Hoeveel gevallen van geweldpleging en agressie tegen sein- of signaalgevers werden er genoteerd in 2010, 2011 en 2012?

2) Welke is de stand van zaken met betrekking tot de reeds jaren aangekondigde herziening van hun statuut?

3) In 2008 werd aangekondigd een folder te maken en te verspreiden die seingevers op hun rechten zou wijzen. Is deze folder intussen aangemaakt en wordt deze jaarlijks verspreid bij de verantwoordelijken onder de seingevers? Welke initiatieven nam de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse zaken nadien nog om deze problematiek verder aan te pakken?

4) Een probleem dat vaak weerkeert is dat de politie geen gevolg geeft aan de klachten van seingevers. Ook zouden zij taken geven aan seingevers waar zij niet voor bevoegd zijn. Wordt ook de politie gewezen op de rechten van deze vrijwilligers?

Kan de minister ook meedelen over welke bevoegdheden deze seingevers momenteel beschikken in het kader van de verkeershandhaving?

Antwoord ontvangen op 28 mei 2013 :

Voor de vragen 1 tot 4 verwijs ik naar mijn collega Joëlle Milquet, minister van Binnenlandse Zaken, die voor deze materie bevoegd is.

De bevoegdheden van de gemachtigde signaalgevers krachtens het verkeersreglement zijn zeer beperkt. Er wordt enkel bepaald dat de weggebruikers de aanwijzingen moeten opvolgen die de signaalgevers geven om de veiligheid van het evenement te verzekeren. De signaalgevers kunnen het verkeer stilleggen, mits het gebruik van de schijf met het verkeersbord C3 (zie artikel 41.3 verkeersreglement).