Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7197

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 24 oktober 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Zwaar vrachtvervoer - Stadscentra - Wegen met gewichtsbeperking - Gps-systemen - Controles - Overtredingen - Maatregelen

wegvervoer
geografische spreiding
officiŽle statistiek
overtreding van het verkeersreglement
politiecontrole
satellietnavigatie
bedrijfsvoertuig
gewichten en afmetingen
verkeersregels

Chronologie

24/10/2012 Verzending vraag
4/1/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7198

Vraag nr. 5-7197 d.d. 24 oktober 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ondanks het feit dat heel wat steden en gemeenten bepaalde wegen hebben voorzien van een gewichtsbeperking (bijvoorbeeld vijf en zeven en een halve ton), worden zij bijna dagelijks geconfronteerd met de vaststelling dat zwaar vrachtvervoer toch over die wegen rijdt. Heel wat zwaar vervoer blijft ook door de stadscentra rijden. Soms komen vrachtwagens zelfs klem te zitten in de smalle straten. Dan spreken we nog niet over de problemen bij wegenwerken.

Zwaar vervoer wordt doorgaans omgeleid, eventueel via een ring, naar hun verdere bestemming. Het probleem zou echter zijn dat de bestaande gps-systemen soms de kortste route aangeven zonder rekening te houden met bepaalde zones met gewichtsbeperking. Voor een vlot verkeer is het echter noodzakelijk bestuurders via goede signalisatie bij het binnenrijden van steden en gemeenten in de juiste richting te sturen. Er wordt best een onderscheid gemaakt tussen het centrumverkeer en het verkeer naar de deelgemeenten en naburige steden en gemeenten, in het bijzonder voor zware vrachtwagens.

In dit kader de volgende vragen:

1) Beschikt de minister over cijfergegevens, opgesplitst per gewest, betreffende het aantal overtredingen voor de periode 2008 tot en met 2011 wegens het niet respecteren van het maximale gewicht op wegen in ons land?

2) Kan zij aangeven met welke regelmaat en intensiteit daarop wordt gecontroleerd? Hoe groot is, met andere woorden, de pakkans?

3) Erkent de minister het probleem van het niet respecteren van het maximale gewicht op onze wegen? Kan zij ook aangeven waarop zij haar stelling baseert?

4) Op welke manier denkt zij deze problematiek te kunnen verhelpen? Ziet zij hier overleg met de sector van de gps-systemen als een mogelijke uitweg? Of zijn er betere alternatieven volgens haar?

Antwoord ontvangen op 4 januari 2013 :

Vraag 1.

Aantal geverbaliseerde overtredingen met betrekking tot de verboden toegang voor voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan de aangeduide massa, aangegeven met het verkeersbord C21 : 

 

2008

2009

2010

2011

Région Bruxelles-Capitale

Brussels HoofdstedelijkGewest

124

81

148

139

Région Flamande

Vlaams Gewest

1 858

2 079

4291

5 171

Région Wallonne

Waals Gewest

791

507

1064

728

Total - Totaal

2 773

2 667

5503

6 038

Vraag 2.

Controles worden niet nationaal geregistreerd binnen mijn departement. Cijfers zijn enkel op het niveau van politiezones ter beschikking. Deze controles vinden plaats op initiatief van de politiezones en zijn afhankelijk van de lokale prioriteiten. 

Vragen 3 en 4.

Ik verwijs naar de antwoorden van mijn collega de Staatssecretaris voor Mobiliteit.