Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6947

van Christie Morreale (PS) d.d. 29 augustus 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Strijd tegen de Aziatische hoornaar

insect
bijenteelt
biodiversiteit
milieubescherming
insectenbestrijding
brandbestrijding

Chronologie

29/8/2012 Verzending vraag
26/10/2012 Antwoord

Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6946

Vraag nr. 5-6947 d.d. 29 augustus 2012 : (Vraag gesteld in het Frans)

De Aziatische hoornaar heeft zijn intrede gedaan in BelgiŽ. De hoornaar, die afkomstig is uit AziŽ en in 2005 toevallig in Frankrijk is terechtgekomen, heeft zich verrassend goed aan ons klimaat aangepast en voedt zich voor 80% met honingbijen, waarvoor hij aldus een bedreiging vormt. Deze invasieve exoten brengen heel wat problemen mee en men weet dat het technisch moeilijk is hun opmars tegen te houden. De imkers, die aanzienlijke schade dreigen te ondervinden, maken zich ongerust over de komst van deze roofvijand die de bijenpopulatie nog meer zal doen slinken.De bijensector, die reeds te kampen heeft met de varroamijt, allerlei ziekten en de gevolgen van het gebruik van bepaalde pesticiden, wordt met tal van problemen geconfronteerd. Er moeten betrouwbare, duurzame en efficiŽnte oplossingen worden gevonden om de impact van de hoornaar te beperken.

De nesten van deze reuzenwespen kunnen zich hoog boven de grond bevinden - tot 20 meter hoogte Ė en kunnen een meter hoog zijn, een diameter hebben van 80 centimeter en tot 15.000 wespen per seizoen bevatten.

1) Beschikt de brandweer over een specifieke uitrusting om deze schadelijke dieren te bestrijden, die wanneer ze zich bedreigd voelen, bijzonder agressief en gevaarlijk kunnen zijn? Heeft ze richtlijnen gekregen om zo efficiŽnt mogelijk en met zo min mogelijk gevaar op te treden? Welke verdelgingsmethode wordt er aanbevolen?

2) Deze zomer is er sprake van dat Belgische brandweerlieden een opleiding zouden krijgen van Franse brandweerlieden die al met het fenomeen hebben te maken gehad, of dat men Franse brandweerlieden met meer ervaring naar hier zou laten komen om de nesten te verdelgen. Hoe zit het daar precies mee?

Antwoord ontvangen op 26 oktober 2012 :

1. Het is correct dat de Aziatische hoornaar via Zuid Frankrijk aan een opmars bezig is in Europa. Er zijn echter nog geen meldingen van het insect bij de Belgische hulpdiensten geregistreerd (op datum van 1 september 2012)

Onze hulpdiensten beschikken over de nodige middelen om de strijd tegen deze insecten aan te gaan. De pakken die voor de wespenverdelging worden gebruikt, evenals het dodelijke poeder voor koudbloedigen werken afdoend tegen de Aziatische hoornaar. Voor de hoog gelokaliseerde nesten zijn er autoladders of hoogwerkers. Dit materiaal laat interventies toe tot gemiddeld 30 meter.

De vooropgestelde interventiemethode is de volgende:

2. Ondanks het gebrek van meldingen tot nu toe in België werden al informatieve maatregelen genomen via literatuurstudie (academisch).

Tot op heden is er nog geen wetenschappelijk afdoende methode bekend om de opmars van dit insect efficiënt te stoppen. De Franse hulpverleners raden dan ook aan – liefst vroeg in het voorjaar – de nesten op te sporen en fysiek te verwijderen, en de rest van het jaar de strijd te voeren volgens de hierboven beschreven methode.

Een vernield nest biedt echter geen garantie op een vermindering van de populatie het jaar daarop. De kolonie sterft uit in het najaar en de winter, en de lege nesten worden niet meer in gebruik genomen.